Σπήλιος Λιβανός: Μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πραγματικών παραγωγών

Ανακοινώσεις που αφορούν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής έκανε στη διάρκεια της 8ης Συνδιάσκεψης της ΚΑΠ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που πραγματοποιείται στη Μυτιλήνη στην αίθουσα εκδηλώσεων της γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.

Ο κ. Λιβανός στην ομιλία του έδωσε στη δημοσιότητα τους ορισμούς του ενεργού γεωργού, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τον κατάλογο των οικολογικών σχημάτων με τις προτεινόμενες από το ΥπΑΑΤ δράσεις.

Παράλληλα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στήριξε τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας ότι στόχος του είναι η δικαιοσύνη και ο εξορθολογισμός στον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων, κάτι που, όπως τόνισε, λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Ενεργός γεωργός

Ο κ. Λιβανός είπε ότι τώρα που ολοκληρώνεται η διαβούλευση για το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ» καταλήγουμε σε επιπλέον μεταρρυθμιστικές εξειδικεύσεις προς όφελος της παραγωγής.

Ειδικότερα, προχωρά η εξειδίκευση συγκεκριμένων ορισμών.

Ο ορισμός των ενεργών γεωργών θα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη, βάσει του ποσού των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης για το προηγούμενο έτος.

Ενεργοί γεωργοί θα είναι, λοιπόν, οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ. Αλλά και εκείνοι που έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 ευρώ, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις. Αυτές θα αφορούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και την προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, όπως τιμολογίων αγοράς εισροών και πώλησης προϊόντων.

– Για τον ορισμό του νέου αγρότη πέραν του ηλικιακού ορίου των 40 ετών και της υποχρέωσης να είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Θεωρείται κομβικής σημασίας η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων μας που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.

– Γι’ αυτό ως επιπλέον κριτήριο για τον ορισμό του νέου αγρότη εισάγεται το επίπεδο γνώσεων. Θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο επίπεδο 4 (δηλ. Επαγγελματική σχολή ή λύκειο) ή εάν είναι επίπεδο 2 (δηλ. απολυτήριο Γυμνασίου) να συνοδεύεται επιπλέον με εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή με αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος του αγρεργάτη διάρκειας ισοδύμανης τριών συναπτών ετών.

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Επιπρόσθετα, όπως είπε ο κ. Λιβανός, το ΥπΑΑΤ, προχωρεί σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την αναδιανεμητική ενίσχυση με ανακατανομή από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

– Για κάθε μία από τις τρεις αγρονομικές Περιφέρειες της χώρας ορίζεται ανώτατο και κατώτατο στρεμματικό όριο για τους ωφελούμενους, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του ΟΣΔΕ και της σχετικής ανάλυσής τους.

Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται αντίστοιχα:

Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 2 και 9 εκτάρια.

Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 1 και 3 εκτάρια.

Για τους βοσκότοπους στα 3 και 13,8 εκτάρια.

Οικολογικά Σχήματα

Όπως τόνισε ο κ. Λιβανός, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ επιτάσσει τη δέσμευση του 25% των πόρων του Πυλώνα Ι (δηλ. περίπου 460 εκατ. ευρώ) για την εφαρμογή του καθεστώτος των οικολογικών σχημάτων.

Με αυτό το δεδομένο ολοκληρώνεται το πλαίσιο εξειδίκευσης του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου» σε μία λίστα προτεινόμενων δράσεων:

1) Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων

2) Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών

3) Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες.

4) Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης

5) Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης

6) Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες

7) Δημιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εμπλουτισμού υπαρχουσών

8) Διατήρηση δασογεωργικών συστημάτων

9) Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων

10) Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισροών

11) Διαφοροποίηση καλλιεργειών

12) Εφαρμογή αμειψισποράς

13) Διαχείριση βοσκοτόπων

14) Διατήρηση αναβαθμίδων

15) Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

16) Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μετάδοσης των πυρκαγιών (καλλιέργεια φυτών με μεγάλη υδατοπεριεκτικότητα περιμετρικά των δασών)

17) Ελεγχόμενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες

18) Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών (περιοχές δίκαιης μετάβασης)

19) Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη

«Με έργα στο πλευρό των αγροτών»

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει με έργα ότι στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Έλληνα αγρότη.

«Με γρήγορα αντανακλαστικά τους στηρίζουμε για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των επάλληλων κρίσεων. Το αποδεικνύουμε συνεχώς. Λίγο μόλις καιρό μετά τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές στο 6% από 13%, προχωρήσαμε για πρώτη φορά, μετά το 2016, στην εφαρμογή του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022, για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, σε συνεργατικά σχήματα και για νέους αγρότες. Ένα μέτρο που θα ανακουφίσει 200.000 αγρότες», σημείωσε.

Στο ίδιος πλαίσιο στήριξης των πραγματικών αγροτών, τόνισε ο κ. Λιβανός, κινούνται και οι μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή είναι καινούργιο το σύστημα ίσως έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, είπε ο ΥπΑΑΤ, και κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών να δώσουν τα ΑΦΜ που κρίνουν ότι υπάρχει αστοχία ώστε να ελεγχθούν. Όπως είπε «δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους λίγους, στους ελάχιστους εκείνους οι οποίοι με πονηρούς τρόπους παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τους ανήκουν, οι οποίες βγαίνουν από τις τσέπες των πολλών. Εκείνων που αγωνίζονται 365 ημέρες το χρόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες για να παράγουν. Σε αυτό το πλαίσιο η τεράστια πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι ευτυχής με αυτήν την πολιτική την οποία ακολουθούμε και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά».

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους στην αγορά ο κ. Λιβανός είπε ότι θα συνεχισθούν, καθώς πρέπει να προστατευθούν τα ελληνικά προϊόντα και οι παραγωγοί.

Στη Συνδιάσκεψη, μετέχουν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου και παρίστανται ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο βουλευτής Λέσβου και αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Κώστας Μπαγινέτας και ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης.

Με αγρότες διαδηλωτές συναντήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πριν την έναρξη της Συνδιάσκεψης ο κ. Λιβανός παρακάμπτοντας μάλιστα τις αστυνομικές δυνάμεις πλησίασε και συζήτησε με ομάδα αγροτών που διαδήλωναν μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Αποδέχθηκε, μάλιστα, την πρόσκληση που του απηύθυναν αγρότες να επισκεφτεί εκ νέου τη Λέσβο και να ενημερωθεί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, επί του πεδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων ο υπουργός απαντώντας σε ερώτηση αν έχει μελετήσει τα αποτελέσματα των συνολικά 7 ΚΑΠ και γενικότερα την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην ελληνική αγροτική οικονομία και τη ζωή των αγροτών, τόνισε ότι αντιλαμβάνεται πως υπάρχουν διαφορές και ότι ορισμένοι, μπορεί να διαφωνούν ακόμα και με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Πιστεύω ότι συνολικά, σε όλα αυτά, η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει λειτουργήσει υπέρ των αγροτών. Τους έχει ευνοήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, και σε μας, στην Ελλάδα, με το μικροκλίμα που έχουμε. Η βασική μας προσπάθεια είναι να ενισχύσουμε την περιφέρεια, τα νησιά μας και για να ενισχύσουμε την τοπική ανάπτυξη, αλλά και να συμβάλλουμε στην αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων», είπε ο κ. Λιβανός.

Σε άλλη παρατήρηση αγρότη ότι στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με το νέο πρόγραμμα, δόθηκαν τα λιγότερα χρήματα, μόλις 15 εκατ. ευρώ για την ένταξη νέων αγροτών, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι τα χρήματα που προβλέπονται είναι 19 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης νέων αγροτών στο πρόγραμμα, ο κ. Λιβανός είπε ότι έχουν μπει κριτήρια ώστε να μην παίρνουν την επιδότηση άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, σε βάρος άλλων που εργάζονται σε αυτόν.

Ο κ. Λιβανός αναγνώρισε ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με την υγειονομική κρίση του κορονοϊού έχει αυξήσει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. «Εκεί, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση. Κάποιοι το υποστηρίζουν. Εκεί υπάρχει η διαφορά στο οικονομικό μοντέλο. Μειώσαμε τον ΦΠΑ από το 13% στο 6%, ενώ μόλις προ διημέρου, η κυβέρνηση προχώρησε στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Κάναμε το καλύτερο δυνατό στα μέτρα των δημοσιονομικών περιθωρίων» τόνισε.

Υπενθύμισε, επίσης ότι η κυβέρνηση προχώρησε και στη μείωση του αφορολόγητου για τους συνεταιρισμούς, ενώ σε ό,τι αφορά το πάγιο αίτημα για 12.000 ευρώ αφορολόγητο, είπε ότι το κατανοεί αλλά όλη η προσπάθεια σχετίζεται με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Τέλος, υπενθύμισε τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥπΑΑΤ για τις «Αθέμιτες πρακτικές», η οποία προστατεύει τους παραγωγούς από την πολύμηνη αναμονή για πληρωμή από τα μεγάλα σούπερ-μάρκετ, η οποία έχει ήδη αρχίσει να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ελαιοπαραγωγής, ο κ. Λιβανός θύμισε ότι το προηγούμενο έτος οι ελαιοπαραγωγοί έλαβαν ενισχύσεις λόγω της πανδημίας,, ύψους 30 εκατ. ευρώ.

 

 

ΑΠΕ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content