Οδηγίες για την καταπολέμηση επιβλαβούς εντόμου στα κηπευτικά

Ενημέρωση για την έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Spodoptera frugiperda

Καθορισμός αρχειοθετημένων περιοχών και απαραίτητων διαδικασιών και ελέγχων για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134 λόγω επιβεβαιωμένης παρουσίας του εν λόγω εντόμου.

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, η Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους παραγωγούς και διακινητές (εμπόρους) καρπών πιπεριάς, μελιτζάνας και αραβοσίτου (για ανθρώπινη κατανάλωση) αλλά και φυτών (ολόκληρων ή κομμένων) χρυσάνθεμων, πελαργονίων και γαρυφάλλων για το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση και τον περιορισμό του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Spodoptera frugiperda, τον καθορισμό της Κρήτης ως οριοθετημένη περιοχή, τις υποχρεώσεις, τις απαραίτητες διαδικασίες και τους ελέγχους των παραγωγών και διακινητών (εμπόρων) για τη διακίνηση των ανωτέρω προϊόντων εκτός Κρήτης.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα το έντομο έχει εντοπιστεί στις ΠΕ Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Λακωνίας, Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας και Λέσβου. Το έντομο είναι πολυφάγο και προσβάλει, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, πλήθος ξενιστών μεταξύ των οποίων τα αγροστώδη όπως ο αραβόσιτος τα οποία και προτιμά, τομάτες και άλλα σολανώδη (μελιτζάνες, πιπεριές) καθώς και αρκετά καλλωπιστικά φυτά όπως τα πελαργόνια, τα χρυσάνθεμα και τα γαρύφαλλα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έντομο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων βιολογίας, του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, αφίσας και ενημερωτικού φυλλαδίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στο πεδίο του Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στον ακόλουθο σύνδεσμό (link):

https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia

Σε συνέχεια των ενημερώσεών για τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Spodoptera frugiperda στη Χώρα μας, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η 4401/110558/16-4-2024 (ΦΕΚ 2466 Β΄) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ στην οποία καθορίζεται και η Κρήτη ως οριοθετημένη περιοχή και παράλληλα καθορίζονται απαραίτητες διαδικασίες και έλεγχοι για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/1134.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καθορίζονται

 1. οι υποχρεώσεις καλλιεργητών και διακινητών των καρπών πιπεριάς, μελιτζάνας και αραβοσίτου (για ανθρώπινη κατανάλωση) αλλά και φυτών (ολόκληρων ή κομμένων) χρυσάνθεμων, πελαργονίων και γαρυφάλλων, και
 2. η διαδικασία έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων στις οριοθετημένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας (μεταξύ των οποίων και η Κρήτη) για τα παραπάνω αναφερόμενα «συγκεκριμένα φυτά» που πρόκειται να διακινηθούν εκτός οριοθετημένων περιοχών (εκτός Κρήτης).

Διευκρινίζεται επομένως ότι βάσει της 4401/110558/16-4-2024 (ΦΕΚ 2466 Β΄) Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΑΑΤτα «συγκεκριμένα φυτά & φυτικά προϊόντα» που παράγονται στην Κρήτη,προκειμένου να διακινηθούν εκτός Κρήτης θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και να καλύπτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις για την έκδοσή του:

 1. Ο παραγωγός και ο τόπος παραγωγής του προϊόντος να είναι εγγεγραμμένος στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (κν. Φυτοϋγειονομικό Μητρώο).
 2. Ο έμπορος ή ο παραγωγός που προτίθεται να διακινήσει το προϊόν εκτός Κρήτης θα πρέπει
  1. να είναι εγγεγραμμένος στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (κν. Φυτοϋγειονομικό Μητρώο)
  2. να διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας των «συγκεκριμένων φυτών»
  3. να διενεργεί μακροσκοπικούς ελέγχους και να καταγράφει τα αποτελέσματά τους στα αντίστοιχα υποδείγματα της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα διακινούμενα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό Spodoptera frugiperda
  4. να διατηρεί τα έντυπα στο αρχείο του για μελλοντικό έλεγχο.
  5. να υποβάλλει στην αντίστοιχη ΔΑΑΚ/ΔΑΑ της Περιφερειακής του Ενότητας «αίτημα έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου» συνοδευόμενο από το σχετικό παράβολο.

Εφόσον λάβει την έγκριση, συντάσσει και εκτυπώνει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο με τα εγκεκριμένα στοιχεία τετράμηνης διάρκειας, το οποίο υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα φορτία «συγκεκριμένων φυτών ή φυτικών προϊόντων» του εμπόρου ή παραγωγού-εμπόρου για το εν λόγω τετράμηνο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τα αιτήματά τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Είτε να καταθέσουν το αίτημα τους ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα  της Περιφέρειας Κρήτης επιλέγοντας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Online Αιτήματα», με τη χρήση κωδικών TaxisNet.

Είτε να τα καταθέσουν στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑΚ/ΔΑΑ) ή τα Τοπικά γραφεία τους (εφόσον υπάρχουν).

Διευκρινίζεται ότι:

 • Ελλιπώς συμπληρωμένες ή ανυπόγραφες αιτήσεις, δεν θα διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Η εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση έκδοσης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, η οποία χορηγείται από τις ΔΑΑΚ/ΔΑΑ, μετά από κατάθεση σχετικού αιτήματος.
 • Λόγω της 4401/110558/16-4-2024 (ΦΕΚ 2466 Β΄) Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΑΑΤ και της θέσπισης ζωνών οριοθέτησης, «τα συγκεκριμένα φυτά» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εν λόγω ΥΑ, δεν δύναται να διακινηθούν εκτός Κρήτης.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content