Καταγραφή αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης στο αμπελουργικό μητρώο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες μικρών αμπελοτεμαχίων (έκτασης 100 τμ έως και 1000 τμ)  ότι μπορούν να αιτηθούν την καταγραφή τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, σύμφωνα με το   σχετικό έγγραφο 394/38848/07-02-2023 του ΥΠΑΑΤ. 

Η καταγραφή αφορά αμπελοτεμάχια των οποίων η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου είναι μικρότερη ή ίση του ενός στρέμματος.

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για την υποβολή δήλωσης συγκομιδής, η οποία αποτελεί βασικό δικαιολογητικό έγγραφο για την έκδοση άδειας απόσταξης για τους διήμερους αποσταγματοποιούς από το Τελωνείο, σύμφωνα με την παραγρ. Ε΄άρθρου 7 του ν.2969/2001 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4916/2022. 

Τα αμπελοτεμάχια με έτος φύτευσης μετά το 1998, χωρίς άδεια φύτευσης, με την συνολική έκταση  της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης σε οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου είναι μικρότερη ή ίση του ενός στρέμματος καταχωρούνται  ως «ιδιοκατανάλωση». Το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση, και δεν διατίθεται ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Τα νέα αμπελοτεμάχια θα καταχωρούνται μετά από επιτόπιο έλεγχο. 

 Αίτηση  για την καταγραφή των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, μπορούν  να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενο έως 30 Ιουλίου 2023 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλο φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού.
  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης τρέχοντος έτους.
  • Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια, τα οποία πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, κλπ.), τη χρονική περίοδο μίσθωσης και να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου με σύστημα ΕΓΣΑ – 87 ή απόσπασμα χαρτογράφησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, γραφείου Αμπελουργικού-Ελαιοκομικού Μητρώου:

  • 2813407922
  • 2813407923
  • 2813407924
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content