Ιδιοκτήτες ΙΧ: Ηλεκτρονικός κλοιός για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που «ξεχνούν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ή κυκλοφορούν τα οχήματά τους χωρίς να τα έχουν ασφαλίσει δημιουργούν η ΑΑΔΕ, το υπουργείο Μεταφορών και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, για τα ανασφάλιστα οχήματα καθώς και για εκείνα που δεν πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, ηλεκτρονικό «μάτι» μπαίνει και στα οχήματα τα οποία ενώ έχουν δηλωθεί ότι βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας, κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Για τα αυτοκίνητα που εντοπιστούν με απλήρωτα τέλη θα μπλοκάρει αυτόματα η μεταβίβαση τους. Ειδικότερα με την απόφαση Πιερρακάκη προβλέπεται ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)».

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αναγκαιότητα ελέγχου ότι έχουν καταβληθεί προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση οχήματος.

Παράλληλα, μέσω του ΚΕ.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση των πληροφοριών που απαιτούνται (ο τύπος του οχήματος, αν το όχημα έχει διαγραφεί, βρίσκεται σε ακινησία ή έχει δηλωθεί ως κλαπέν και αν είναι ασφαλισμένο) για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τη μεταβίβαση οχημάτων και την χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας/κλοπής/φθοράς στο gov.gr για τους πολίτες και τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον ανωτέρω σκοπό.

Επίσης προβλέπεται η διάθεση από την ΑΑΔΕ της υπηρεσίας «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)» με τη μέθοδο «Στοιχεία Κατάστασης (ΚΙΝΗΣΗ-ΑΚΙΝΗΣΙΑ κ.λπ.) και Ασφάλισης Οχημάτων με δεδομένο τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος (getVehicleInsurance)», μέσω του ΚΕ.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov. gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σκοπός είναι η παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data), με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απολεσθέντων ή κλαπέντων, καθώς και χαρακτηριστικά του οχήματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content