Συμφωνία επί της αρχής με ΤΧΣ και Thrivest για συγχώνευση Attica Bank με Παγκρήτια

Σε επί της αρχής συμφωνία επί ενός κοινώς αποδεκτού κειμένου για τους βασικούς όρους της συγχώνευσης Attica Bank-Παγκρήτιας, κατέληξαν οι βασικοί τους μέτοχοι.

Η Attica Bank, σε απάντηση της επιστολής της ΤτΕ για ενημέρωση στο θέμα της επικείμενης συγχώνευσης, απάντησε πως «βάσει έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») και από τη Thrivest Holding Ltd, οι δύο μέτοχοι επιβεβαίωσαν ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής συμφωνία επί κοινώς αποδεκτού κειμένου που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σκοπούμενης συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και την κεφαλαιακή ενίσχυση του νέου τραπεζικού σχήματος».

Η ανακοίνωση της ATTICA ΒΑΝΚ

Σε συνέχεια της από 28.06.2024 ανακοίνωσης η ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Attica Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφερόμενοι στην από 27.06.2024 επιστολή της ΤτΕ, ζητήθηκε από την Attica Bank ενημέρωση για τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης της νέας τραπεζικής οντότητας που θα προκύψει μετά τη σκοπούμενη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας με τους ελάχιστους εν ισχύι υποχρεωτικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες σε περίπτωση υπαγωγής των χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ», καθώς και η άμεση προσκόμιση σχεδίου συμφωνίας των βασικών μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων επί της αρχής και επί του τρόπου εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων.

Βάσει έγγραφης ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ»), και από τη Thrivest Holding Ltd, οι δύο μέτοχοι επιβεβαίωσαν ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής συμφωνία επί κοινώς αποδεκτού κειμένου που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σκοπούμενης συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και την κεφαλαιακή ενίσχυση του νέου τραπεζικού σχήματος.

Για την τελική υπογραφή της συμφωνίας θα πρέπει να τηρηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες των μετόχων βάσει και του νόμου του ΤΧΣ.


Η Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό όταν θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των μετόχων και της γνωστοποιηθούν οι επιμέρους όροι αυτής, όπως και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

Εν αναμονή των ανωτέρω, η Attica Bank αιτήθηκε και έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ») παράταση απάντησης μέχρι την 12.07.2024.

Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητές της εκδίδεται από την ίδια και αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια πρακτική άμεσης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.

Πηγή: iefimerida.gr

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content