Συναγερμός για το καμπαναριό του Αγίου Μηνά εν έτει 1951

Η άφιξη της νέα καμπάνας από την Τεργέστη πριν 70 χρόνια και η συμμετοχή φορέων και λαού για να συγκεντρωθούν τα 12,5 εκατομμύρια δρχ που απαιτούνταν
Το Ηράκλειο τίθεται σε συναγερμό. Στο λιμάνι φθάνει πλοίο της ναυτιλιακής εταιρείας Αδριατική που μεταφέρει ένα αντικείμενο ιερό- σύμβολο για την πόλη του Ηρακλείου.

Είναι Οκτώβρης του 1951 και η νέα καμπάνα του Αγίου Μηνά φθάνει στο Ηράκλειο από την Τεργέστη. Ένας ολόκληρος μηχανισμός έχει στηθεί, όπως διαφαίνεται και από το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δράσις» την Τρίτη 9 Οκτωβρίου του 1951, για να έρθει σε πέρας το τεράστιο έργο. Έτσι το καμπαναριό του Αγίου Μηνά βρίσκεται στην επικαιρότητα για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο από αυτόν που σήμερα είναι ξανά. Σήμερα απασχολεί σοβαρά το θέμα της στατικότητας και της επικινδυνότητας του αλλά τότε ήταν η εγκατάσταση μιας νέας καμπάνας.

Το κόστος

Φαντάζει τόσο δύσκολο 70 χρόνια πριν να αποκαθηλωθεί η παλαιά καμπάνα βάρους 1500 κιλών, να μεταφερθεί στην Τεργέστη, στην Ιταλία και με βάση το μέταλλο της να δημιουργηθεί η νέα βάρους 1559 κιλών, να έρθει στην Κρήτη και να τοποθετηθεί στο καμπαναριό. Δεκάδες άνθρωποι και φορείς βοηθούν σε αυτό, όλες οι διαδικασίες είναι δωρεάν, το βασικό υλικό υπάρχει, ωστόσο η ανακατασκευή της καμπάνας κοστίζει 12.500.000 εκατομμύρια δραχμές!

Το ρεπορτάζ της άφιξης 

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι χαρακτηριστικό και λεπτομερές:

«Mετά τρίμηνον περίπου εκομίσθη προχθές Κυριακήν 4-10-1951 δια του ατμοπλοίου «Κιότζια» της Εταιρείας Αδριατικής εκ Τεργέστης ο Μεγάλος Κώδων του Αγίου Μηνά. Ούτος ανακατασκευάσθη χρησιμοποιηθέντος του μετάλλου του παλαιού τεθραυσμένου κώδωνος εις το εν Βιττόριο Βενέτο της Ιταλίας εργαστάσιον κατασκευής κωδώνων Ντίττα Φραντζέσκο Ιγν. Ντε Ντόλι, ιδρυθέντος το έτος 1453. Το βάρος του παραληφθέντος νέου κώδωνος μετά του σείστρου ανέρχεται εις χιλιόγραμμα 1559 έναντι 1500 χιλιογράμμων του παλαιού τοιούτου. Αι συνεννοήσεις μετά του εργοστασίου διεξήχθησαν τη συνδρομή του εν Τεργέστη συμπολίτη μας κ.Εμμανουήλ Τρακάκη, όστις λίαν προθύμως και ευγενώς προσφερθείς επέβλεψεν δια την παραλαβήν εις Τεργέστην και αποστολή εις το Εργοστάσιον της παλαιάς καμπάνας, και παρέλαβε κατόπιν και την νέαν την οποίαν και εφόρτωσεν κατ ευθείαν δια Ηράκλειον. Η συνδρομή του υπήρξεν πολυτιμοτάτη, διότι προσεφέρθη επιπροσθέτων και κατέβαλλεν εξ ιδίων τα ναύλα της παλαιάς Καμπάνας εξ Ηρακλείου εις Τεργέστην, τα φορτοεκφορτωτικά έξοδα εν τω λιμένι της Τεργέστης, τα ασφάλιστρα του νέου κώδωνος δια τον πλουν εκ Τεργέστης εις Ηράκλειον καθώς και Λιρέττας 118.234 δι έξοδα και άξιαν του επί πλέον προστεθέντος εις τον κώδωνα μπρούντζου τα οποία δεν είχαν προυπολογισθή υπό του Εργοστασίου.

Η εκ Τεργέστης μεταφορά του κώδωνος εγένετο δωρεάν της Ατμοπλοικής Εταιρείας η Αδριατική, ευγενώς προσφερθείσης προς τούτο.

Η κατάβασις του παλαιού κώδωνος και η αναβίβασις του νέου εις τα κωδωνοστάσια του Ναού εγένετο τη βοηθεία ειδικού αναελκυστήρος της ενταύθα αεροπορικής βάσεως προθύμως διατεθέντος παρά του κ.Διοικητού αυτής, μετά του αναλόγου ειδικευμένου προσωπικού.

Λίαν επαινετή υπήρξε επίσης η συνδρομή των φορτωτικών Σωματείων του Λιμένος μας, τα οποία δεν εδέχθησαν ουδεμίαν αμοιβήν τόσο κατά την φόρτωσιν του παλαιού, όσον και κατά την εκφόρτωσιν του νέου κώδωνος εκ του πλοίου. Ωσαύτως προσέφερον προθύμως τας υπηρεσίας των μη δεχθέντες ουδεμίαν αμοιβήν προς τούτο, οι κ.κ. Ανεμογιάννης- Δρακοντίδης πράκτορες των Ατμοπλοικών Εταιρειών, καθώς και ο κ. Ιωάννης Ιερωνυμίδης διασαφιστής παρά τω Τελωνείω Ηρακλείου:

Αι βοηθητικαί εγκαταστάσει απητήθησαν να γίνουν δια την ανέλκυσιν της καμπάνας εν τω κωδωνωστασίω εγένοντο επίσης δωρεάν υπό του μηχανικού κ.Εμμανουήλ Χισκάκη.

Ούτω εκ του ενοριακού Ταμείου επληρώθησαν μόνο τα έξοδα ανακατασκευής του Εργοστασίου, ανελθόντα εις Λιρέττας 610.890 ήτοι δραχμαί 12.500.000 περίπου.

Τοιουτοτρόπως επετεύχθη με ελαχίστην σχετικώς δαπάνη η ανακατασκευή της μεγάλης καμπάνας του Αγίου Μην, της οποίας η χαρμόσυνος κωδωνοκρουσία θα ηχήσει κατ ευτυχή σύμπτωσιν δια πρώτην φοράν κατά τον εσπερινόν της εορτής του Πολιούχου και Προστάτου της πόλεως μας Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά».

 ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content