Διευκρινίσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
Την απόλυτη εμπιστοσύνη του Φαναρίου προς το νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο, τονίζει ειδική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εκδόθηκε για να διακόψει την αναπαραγωγή διαφόρων φημών περί επικειμένων διοικητικών αλλαγών στην Αρχιεπισκοπή.

Είναι αλήθεια πως στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είχαν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια κάποια σοβαρά προβλήματα που είχαν κλονίσει την ενότητά της.

Τώρα, με την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στέλνει το μήνυμα πως όλα τα προβλήματα θα αντιμετωπισθούν στην ώρα τους από το νέο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Φανάρι.

Η ανακοίνωση του Φαναρίου

Για το συγκεκριμένο θέμα, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει τα εξής:

Ἐπειδή κυκλοφοροῦν διάφοροι καί ἀντιφατικαί σχετικαί πληροφορίαι, ἀνακοινοῦται διά τοῦ παρόντος, ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδεμίαν ἔχουν λάβει ὁριστικήν ἀπόφασιν ὡς πρός διοικητικάς ἀλλαγάς καί ἀναδιαρθρώσεις εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Αὐστραλίας, ἀλλ’ἐμπιστεύονται τόν νέον καί ἄξιον Ποιμενάρχην αὐτῆς, ὅστις ἔχει τήν ἐν προκειμένῳ κανονικήν εὐθύνην, καί πᾶσα ἐνδεχομένη ἀλλαγή εἰς τό ἐκεῖ ἐκκλησιαστικόν καθεστώς γενήσεται τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ καί τῇ ἐγκρίσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2019

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ΣυνόδουΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ