Συνάντηση Λογιάδη με τον Αντιπεριφερειάρχη Ν. Συριγωνάκη

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Νίκο
Συριγωνάκη επισκέφτηκε ο Βουλευτής Γιώργος Λογιάδης, όπου έγινε
ενημέρωση στα θέματα που αφορούν την Π.Ε.

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα υποδομών-
Ανάπτυξης, στο Πρωτογενή τομέα, στον Αθλητισμό, αλλά και στην
συνεχή συνεργασία και δράσεις της Περιφέρειας με τους αρμόδιους
υγειονομικούς φορείς-νοσηλευτικά ιδρύματα, στην αντιμετώπιση της
πανδημίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ