Απαντήσεις του διοικητή του ΠΑΓΝΗ

Απαντήσεις σε καταγγελίες που γίνονται κατά καιρούς δίδει για ακόμη μια φορά ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζέλειου κ. Τασσόπουλος, σχετικές με : «Λειτουργία νέου υπερσύγχρονου μηχανήματος στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΑΓΝΗ –Αναδρομικά Ιατρικού Προσωπικού – Κτιριακά Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». Αναφέρει λοιπόν ο διοικητής:

Α) Παραλήφθηκε και λειτουργεί νέο υπερσύγχρονο υβριδικό σύστημα απεικόνισης τομογραφικής γ’ κάμερας με αξονικό τομογράφο (SPECT/CT) στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΠαΓΝΗ.

Το σύστημα SPECT/CT εγκαταστάθηκε στο ΠαΓΝΗ με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής αποτελεί το 1ο στον Ελλαδικό χώρο καθώς ο αξονικός που είναι συνδεδεμένος με την γ κάμερα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τη διαγνωστική αξία του σπινθηρογραφήματος, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών.

Το σύστημα αυτό προσφέρει μια νέα διάσταση στην Ογκολογία, Ορθοπεδική, Νευρολογία, Καρδιολογία και σε όλους τους τομείς της Ιατρικής.

Συγκεκριμένα με το νέο υβριδικό σύστημα απεικόνισης SPECT/CT επιτυγχάνεται:

  • Ακριβέστερη διάγνωση.
  • Ακριβέστερη εκτίμηση της εντόπισης και του χαρακτηρισμού της βλάβης.
  • Ανίχνευση μικρών βλαβών, οι οποίες δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν με την απλή γ κάμερα.
  • Ακριβέστερη σταδιοποίηση της νόσου.
  • Υψηλότερη ειδικότητα.
  • Ακριβείς πληροφορίες για την εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία του ασθενή.
  • Ακριβέστερη εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Η ανανέωση του βιοιατρικού εξοπλισμού συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό όπως και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από το Υπουργείο Υγείας.

Β) Τα νοσοκομεία μας άμεσα ολοκλήρωσαν χθες 20/12/2018 τη διαδικασία  καταβολής αναδρομικών στο πλαίσιο αποκατάστασης αδικιών παρελθόντων ετών και πιο συγκεκριμένα μισθοδοτικών περικοπών της περιόδου 13-11-2014 έως 31-12-2016. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες από τα Οικονομικά Τμήματα των δύο νοσοκομείων, που απέρρεαν από τον Ν 4575/2018 και το προσωπικό θα πληρωθεί εντός του 2018 το ποσό των 3.824.736,68. € για το ΠαΓΝΗ και το ποσό των 3.393.249,96 € για το ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”.

Γ) Η πλήρης αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων του Γ.Ν.-Βενιζέλειο  θα γίνει με την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας που κατασκευάζεται και η ολοκλήρωση της αναμένεται το καλοκαίρι του 2020. Εκεί έχει αποφασιστεί να στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει.

Η διοίκηση χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που επλήγησαν μετά την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου, αλλά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο καταγγελτικός λόγος και μόνο λόγος, δεν προσφέρει ουσιαστικά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ