Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική του έκθεση, με το φορολογικό νομοσχέδιο, «επιβεβαιώνεται η βούληση της κυβέρνησης να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας για την Ελλάδα του αύριο. Σκοπός είναι να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, τα οφέλη της οποίας θα διαχέονται σε όλους».

Στην αιτιολογική έκθεση, σημειώνεται επίσης ότι οι σημαντικότεροι πυλώνες της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι:

– Η σημαντική ελάφρυνση και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

– Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος για αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να επιλέξουν τη χώρα μας ως κέντρο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

– Η επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

– Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω φορολογικών μέτρων.

– Η ενίσχυση της διαφάνειας και της φορολογικής συμμόρφωσης και παράλληλα ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της καθιέρωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και άλλων δράσεων που εντάσσονται στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας.

– Η μείωση του οικονομικού και διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Καθημερινή

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ