Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

Δημοσιοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ τα ονόματα των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν οφειλές προς το δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα με:

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Στα ονόματα συμπεριλαμβάνονται και μεγαλοοφειλέτες από την Κρήτη.

 

Δείτε εδώ τη λίστα με τα ονόματα των φυσικών προσώπων

 

Δείτε εδώ τη λίστα με τα ονόματα των επιχειρήσεων / νομικών προσώπων

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ