Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο στη Λότζια

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Μαίου 2023 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με σαράντα πέντε (45) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 • Ενημέρωση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. 
 • Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 33.744/10-4-2023 αιτήσεως της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» με θέμα «ΒΙΚΕΛΑΙΑ». 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισήγηση για 28 Οικογενειακά Ταφοπέδια του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης  (απόφαση 38/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης (απόφαση 150/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Κληροδότημα Βαρκαράκη (απόφαση 157/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Ηρακλείου (Χρηματοδοτούμενο) και αναμόρφωση για την βεβαίωση εσόδων από Μισθώματα κυλικείων των σχολείων (απόφαση 218/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάση 2 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (απόφαση 219/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: α) Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου και β) Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 220/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 7. Διαγραφή προστίμου καθαριότητας (αρ. πρωτ. 48.209/24-5-2023). 
 8. Διαγραφή μισθωμάτων και προσαυξήσεων έτους 2023 Σταθμού Αυτοκινήτων (parking) Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.).
 9. Σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από την κα Πηνελόπη Μαστροκυριακάκη.
 10. Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης για τα καταστήματα 5, 10 και 11 της Πύλης Ιησού.  
 11. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών (αρ. πρωτ. 42.143/8-5-2023). 
 12. Τοποθέτηση επιδαπέδιου ρολογιού αντίστροφης μέτρησης των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων. 
 13. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση διαδρομών προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. εντός πόλεως» .
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας και λυόμενων αιθουσών W.C. για την κάλυψη αναγκών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου”. 
 15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση και επισκευή τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στην τοπική κοινότητα Προφήτη Ηλία». 
 16. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης εργασιών, 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών, έγκριση σύναψης της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών και έγκριση του 3ου Π.ΚΝΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων βορείου τμήματος Π.Ε 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού”. 
 17. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού». 
 18. Έγκριση 2ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 για την  ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμασης» της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου». 
 19. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Εξωραϊσμός των κηποθεάτρων ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ και ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. 
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης». 
 21. Έγκριση 9ης παράτασης του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ. 3». 
 22. Χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης με τίτλο “Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών – Κορώνη Μαγαρά”. 
 23. Εξουσιοδότηση Δημάρχου περί αποδοχής της εκ νέου τροποποίησης του άρθρου 4 της από 30/12/2018 σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού και παράταση αυτού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2018” που αφορά το ενταγμένο έργο “Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου”. 
 24. Έγκριση χωροθέτησης προκατασκευασμένου οικίσκου σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον του αθλητικού και Πνευματικού Κέντρου Ηρακλείου (Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Πατελών. 
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμορφώσεις κοινοχρήστου χώρου Κ.Χ. 1214 επί  της οδού 62 Μαρτύρων”. 
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 27. Έγκριση χωροθέτησης προκατασκευασμένου οικίσκου σε κοινόχρηστο χώρο πλησίον της λαϊκής αγοράς Πατελών.  
 28. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα (αρ. πρωτ. 43.841/18-5-2023). 
 29. Τροποποίηση της με αρ. 658/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 30. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέα Κατοικία, επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου, εκτός Οικισμού Δράκου Μετόχι, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Νέας Αλικαρνασσού, ιδιοκτησίας κ. Χόνδρου Κων/νου» (απόφαση 60/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 31. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε Μονάδα επεξεργασίας ξυλείας και κέντρου αποθήκευσης, επί της οδού Μάνου Κατράκη, αρ.31, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας Θήτα & Κάπα Α.Ε. (απόφαση 61/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Αποδοχή της πρόθεσης δωρεάς απορριμματοφόρου στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων (απόφαση 9/2023 Δ.Σ.  του Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών – Τεμένους).
 33. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2023.
 34. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2023.
 35. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτημάτων σε Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023 – 2024.
 36. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα (αρ. πρωτ. 36.341, 36.342/10-5-2023 σε ορθή επανάληψη). 
 37. Μείωση προστίμου διατήρησης που βεβαιώθηκε στην κ. Κώτη Κυριακή. 
 38. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για τα όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 
 39. Έγκριση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας & έξυπνης πόλης Υποέργο 4, 5, 36, 7, 8 της πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» με κωδ. ΟΠΣ : 50535058 που εντάχθηκε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014 – 2020. 
 40. Τροποποίηση Σύμβασης Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση  του προγράμματος με ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». 
 41. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Χανίων και των Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού για την υλοποίηση συνοδευτικού μέτρου ΤΕΒΑ προς όφελος των αστέγων.  
 42. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων  Δήμου Ηρακλείου». 
 43. Σύναψη νέας συμβάσεως μισθώσεως για το κατάστημα Η12. 
 44. Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για τη μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων που ορίστηκε με την 928/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 45. Έγκριση Πρακτικού 16/12-05-2023 της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content