Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια

Συνεδριάζει τη  Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,  στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια, με πενήντα εφτά  (57)  θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 • Εξέταση του με αρ. πρωτ. 34.775/13-4-2023 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» για την  υποβολή σχεδίου ψηφίσματος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 36.370/20-4-2023 αιτήματος πρώην εργαζομένων στο δήμο για την έκδοση Ψηφίσματος για τους συμβασιούχους παρατασιούχους.  
 • Εξέταση της με αρ. πρωτ. 118.421/23-11-2022 επιστολής με θέμα «Επιστολή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα της περιοχής  Εσταυρωμένου. 
 • Εξέταση της με αρ. πρωτ. 29.325/30-3-2023 αιτήσεως του Μαράκη Χαράλαμπου (απόφαση ΦΣ Φυσικού, ΤΕΤΥ, Χημικού CSD, ΣΕΥ). 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών και Συντήρησης Κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 137/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 εσόδων και δαπανών (Χρηματοδοτούμενα) – (απόφαση 138/2023 Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη). 
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο του 2023 (απόφαση 186/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για την αντικατάσταση και επισκευή τμήματος κεντρικού αγωγού άρδευσης» (απόφαση 187/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάση 4 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών & επενδυτικών δαπανών» (απόφαση 188/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα (6) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 189/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ (Χρηματοδοτούμενο) » (απόφαση 190/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα (4) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 191/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ., Δ.Φ. (αρ. πρωτ. 38.674/27-4-2023). 
 10. Επιστροφή χρημάτων λόγο έκδοσης αποφάσεων Εφετείου (αρ. πρωτ. 38.839/27-4-2023). 
 11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (αριθμ. πρωτ. 35.051/13-4-2023).  
 12. Διαγραφή προσαυξήσεων (αρ. πρωτ. 35.047/13-4-2023). 
 13. Διαγραφή προστίμου σε μονάδα Μ.Φ.Π.Α. & Δ. (36.220/20-4-2023). 
 14. Διαγραφή τέλους και προστίμου κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 (αρ. πρωτ. 22.102/10-3-2023). 
 15. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα (αρ. πρωτ. 9.962/09-3-2023).
 16. Μείωση των προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα Μαδαριωτάκης Γεώργιος του Μιχαήλ από τον 3ο Βεβαιωτικό Κατάλογο του έτους 2022. 
 17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής & συμβουλευτικής υποστήριξης για τον Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0». 
 18. Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου διαμορφώσεις – κατασκευές -συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους -1 υποέργο «Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου».
 19. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου» υποέργο 2 της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας (εκτός δήμων μητροπολιτικών κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963.
 20. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημ. Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου». 
 21. Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα κύριας σύμβασης και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου και έγκριση παράτασης. 
 22. Έγκριση του  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμόρφωση -αποκατάσταση χώρων πρασίνου στο Α΄ και Β΄ Ρέμα Χρυσοπηγής”. 
 23. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός λόγω αναθεώρησης) του έργου «Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138». 
 24. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης και 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης”.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και αντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων του δημοτικού κτιρίου επί της Ανδρόγεω 2” . 
 26. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης για το έργο “Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Πετροκέφαλου” Δήμου Ηρακλείου. 
 27. Εξουσιοδότηση Δημάρχου περί αποδοχής και  υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ.
 28. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου “Αποπεράτωση δημοτικού Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στο ανοικτό πολιτιστικό κέντρο Συλλάμμου” Δήμου Ηρακλείου. 
 29. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης  βάση του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 του έργου αυτεπιστασίας “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης “. 
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2” με κωδικό ΟΠΣ 5041452.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου “.
 32. Έγκριση επέκτασης της παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης για το έργο “Ανάπλαση κεντρικής οδού της τοπικής κοινότητας Άνω Άσιτών του Δήμου Ηρακλείου”
 33. Χορήγηση παράτασης καθαρού χρόνου της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου».
 34. Χορήγηση παράτασης καθαρού χρόνου σταδίου της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφικη αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήματα των οδών Σηφακα, Στράβωνος, Καστοριάς, Αδαμάκη και πλησίον αυτών».
 35. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου  με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήση βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου. 
 36. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.
 37. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής συμβάσης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού – Περιφέρειας Κρήτης – Δήμου Ηρακλείου & Δήμου Αραχνών Αστερουσίων για την εκτέλεση του έργου ” Μελέτες ανάδειξης και  ενοποίησης μνημειακών συνόλων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και  αναβάθμισης υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και  την ευρύτερη περιοχής αυτού “. 
 38. Ονομασία πλατείας στην Κοινότητα Πυργούς. 
 39. Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος με την εγγραφή νέου ΚΑ για τη χρηματοδοτουμένη πράξη ” Βιοκλιματική διαμόρφωση Κ.Χ. 118 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 256.1.2/2023 απόφαση του Πράσινου Ταμείου.
 40. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κύρωση τμήματος οδού στον οικισμό
  Καρτερός του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 50/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 41. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση απομάκρυνσης δένδρων από
  μνήμα στο κοιμητήριο του Κατσαμπά (2 δέντρα) – (απόφαση 54/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 42. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής
  εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου για έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέο κτίριο εμπορικής έκθεσης/εκθεσιακό κέντρο, στη θέση Ξεραπιδιές, στην Καλλιθέα της Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού, εκτός Οικισμού, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός Σ.Χ.Ο.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού, ιδιοκτησίας κ. Κυπριωτάκη Νικολάου (απόφαση 55/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 43. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εφαρμογή προγράμματος
  εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων & υποδημάτων στο Δήμο
  Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ» – Λήψη απόφασης έγκρισης των νέων
  προτεινόμενων θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών
  ένδυσης και υπόδησης της εταιρίας RECYCOM» – (απόφαση 57/2023 Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής). 
 44. Επικαιροποίηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου.
 45. Επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν, μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, στο 2,3,8,και 11 Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.
 46. Επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν, μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Ηρακλείου, οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων, στις οποίες διεξήχθη ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022).
 47. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Β’ Δόση 2023). 
 48. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα 01-01-2022 έως 31-12-2022. 
 49. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το διάστημα 01-01-2022 έως 31-12-2022.  
 50. Αντιμετώπιση παλαιών οφειλών – διακανονισμοί (απόφαση 64/2023 Δ.Ε.Υ.Α.Η.). 
 51. Επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης στο μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες και επέκταση τιμολογίου πολυτέκνων σε οικογένειες με τρία τέκνα. (απόφαση 100/2023 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 52. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. 
 53. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ ) Δήμου Ηρακλείου. 
 54. Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 87.602/08-9-2022 Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκδηλώσεις και δρώμενα στο πλαίσιο προώθησης της θεματικής τουριστικής ενότητας γαστρονομίας (Heraklion Gastronomy).
 55. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης. 
 56. Συστέγαση εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κυβικών με επιχείρηση εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κυβικών χωρίς οδηγό.
 57. Τροποποιητική σύμβαση μίσθωσης ακινήτου στα Δυο Αοράκια. 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content