Προτείνεται μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2021

Τρεις δημοτικές παρατάξεις,  Ηράκλειο 3.7.5, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες και  Συν + Πράξη  Δημοτών Ηρακλείου, με κοινή πρόταση που καταθέτουν σήμερα τόσο στην οικονομική  επιτροπή  όσο και στο Δημοτικό συμβούλιο, προτείνουν μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2021.

Συγκεκριμένα, προτείνουν

 1. Οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου. ( και όχι μόνο σε τμήμα του κέντρου)
 2. Να ισχύσουν τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ανασταλεί εκ νέου η λειτουργίας τους μέσα στο 2021, λόγω αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

Οπως αναφέρουν, “οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας θα επηρεάσουν πολλαπλά την οικονομία και την κοινωνία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τόσο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία όσο και η άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης που αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία.

Με την υιοθέτηση  της πρότασης μας  , ο Δήμος  αποδεικνύει   ότι  στις δύσκολες  συνθήκες  οικονομικής  επιβίωσης  και λειτουργίας  καταστημάτων και επιχειρήσεων  βρίσκεται δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες  ισότιμα,   αναγνωρίζοντας  τις δυσκολίες  που έχουν  επωμιστεί από την υγειονομική και οικονομική κρίση” .

*Ακολουθεί  αναλυτικά η  πρόταση:

Κοινή  πρόταση των  παρατάξεων

 Ηράκλειο 3.7.5  –   Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες   –   Συν + Πράξη  Δημοτών Ηράκλειου

Για τα τέλη κοινοχρήστων  χώρων  έτους 2021                     

                                                                                                     Ηράκλειο    23/11/2020

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας θα επηρεάσουν πολλαπλά την οικονομία και την κοινωνία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τόσο η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία όσο και η άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης που αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία.

Από την εμφάνιση της επιδημικής κρίσης το Δημοτικό συμβούλιο υιοθετώντας  την πρόταση των δημοτικών μας παρατάξεων αποφάσισε μέτρα ανακούφισης και για τις επιχειρήσεις

 1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων από τις επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή και τις επιχειρήσεις που πλήττονται (όπως αυτές ορίζονται στις ΠΝΠ και στις συνακόλουθες ΚΥΑ στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), από την ημερομηνία επιβολής της διακοπής ή του περιορισμού της δραστηριότητάς τους μέχρι και την ημερομηνία επανέναρξης του συνόλου των εργασιών τους.

 

 1. Μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων, από την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων, με τους περιοριστικούς όρους που θα ισχύουν μέχρι και πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων, όποτε κι όταν ισχύσει αυτή. Το ποσοστό της μείωσης , κατ΄ ελάχιστο 50% της  αρχικής τιμής, δύναται να αυξηθεί  με μεγαλύτερη έκπτωση για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες μετά την πάροδο των 45 ημερών από την επαναλειτουργία τους, δεν θα προβούν σε απολύσεις προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε αναστολή.

 

 1. Απαλλαγή καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2020 από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα επαναλειτουργήσουν, μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών. Να προετοιμάσει το Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης , Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ένα σχέδιο με τη δυνατότητα επέκτασης του διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των πεζών και ανάδειξη των μνημείων.

 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα από τα δεδομένα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι απώλειες εσόδων (πληρωθέντα) για το Δήμο Ηρακλείου την ιδιαίτερη αυτή χρονιά, αναμένεται να φθάσουν τις 450.000 €, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να επισημανθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2020 ήδη εξ αρχής προβλεπόταν λιγότερα έσοδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Κ.Α. 2016 2017 2018 2019 *2020(19/11)
0.46.001

(Προϋπολογισμός)

300.000,00 700.000,00 750.000,00 705.000,00 500.000,00
0.461.001

(Τελικά Βεβαιωθέντα)

806.041,51 1.123.022,71 977.015,76 904.873,54 367.503,69
0.461.001

(Εισπραχθέντα)

609.382,52 641.885,87 718.268,87 737.957,22 176.590,33

 

Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στη μη χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους επιχειρηματίες, όσο και στα μέτρα ανακούφισης που λήφθηκαν, ένα από τα οποία προέβλεπε τη χρονική μετάθεση πληρωμής στο 2021.

Σήμερα  για το 2021 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

 • ότι η υφιστάμενη κατάταξη των κοινόχρηστων χώρων σε ζώνες με διαφορετική χρέωση αποδίδεται στην «εμπορικότητα – επισκεψιμότητα – οικονομική απόδοση κ.α »
 • ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID – 19 είναι οριζόντιες σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας

Προτείνουμε

 1. Οριζόντια μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για όλες τις ζώνες χρέωσης στο σύνολο του Δήμου.

 

 1. Να ισχύσουν τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στην 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ανασταλεί εκ νέου η λειτουργίας τους μέσα στο 2021, λόγω αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι προβλεπόμενοι συντελεστές της πρότασης μας εκτιμάμε ότι θα επιφέρουν μία μείωση στα έσοδα ύψους 350.000 €, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρονιές και με την προϋπόθεση ότι οι υγειονομικές συνθήκες την επόμενη χρονιά θα επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων.

Αναλυτικά

Προτείνουμε στην Οικονομική επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και μόνο  ως εξής:

ΟΔΟΙ –ΛΕΩΦΟΡΟΙ- ΠΛΑΤΕΙΕΣ Τιμές που ισχύουν Προτεινόμενες – 50%
25ης Αυγούστου & παράδρομοι 167,000 84,00
Λ.62 Μαρτύρων 42,00 21,00
1770 28,00 14,00
1866 71,00 36,00
1878 28,00 14,00
Αγ. Αικατερίνη (πλατεία) 48,00 24,00
Αγ. Δημητρίου (πλατεία Κατσαμπάς) 23,00 12,00
Αγ. Μηνά (οδός) 36,00 18,00
Αγ. Τίτου (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Αγ.Τίτου (Πλατεία – Πλάτανος )  48,00 24,00
Αγ. Δέκα (οδός) πεζόδρομος 48,00 24,00
Αιγαίου (οδός) 48,00 24,00
Αμαλθείας 41,00 21,00
Αμνισού 41,00 21,00
Αναλήψεως (πλατεία) 28,00 24,00
Ανδρόγεω (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Αργυράκη (οδός) 93,00 47,00
Αρετούσης 71,00 36,00
Αρκολέων (οδός) 167,00 84,00
Αρχ.Μακαρίου (Λεωφόρος) 42,00 21,00
Αρχοντοπούλων (πεζόδρομος) 48,00 24,00
Αχτάρικα (Στοά Δημοτ.Μεγάρου) 59,00 30,00
Βενιζέλου Ελευθερίου (πλατεία) 167,00 84,00
Βενιζέλου Σοφοκλή (Λεωφόρος) 167,00 84,00
Βίγλας ( πλατεία ) Προσκόπων 39,00 20,00
Βυζαντίου (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Βύρωνος (οδός) 71,00 36,00
Γερωνυμάκη(οδός)έως Ε.Αντιστάσεως 42,00 21,00
Γερωνυμάκη(οδός) υπόλοιπο τμήμα 23,00 12,00
Γεωργιάδου Γεωργίου (οδός) 23,00 12,00
Γιαμαλάκη Στυλιανού (οδός) 59,00 30,00
Γιαννιτσών (πεζόδρομος) 59,00 30,00
Γραμβούσης (πεζόδρομος) 36,00 18,00
Δαιδάλου (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Δασκαλογιάννη (πλατεία) 106,00 53,00
Δασκαλογιάννη (πλατεία)στοά Δημ.Με 59,00 30,00
Δημοκρατίας (Λεωφόρος) 84,00 42,00
Δικαιοσύνης (Λεωφόρος) 106,00 53,00
Δουκός Μποφώρ (Λεωφόρος) 42,00 21,00
Έβανς (οδός)από Αβέρωφ-Πύλη Ιησού 71,00 36,00
Εθνικής Αντιστάσεως (Λεωφόρος) 71,00 36,00
Ελευθερίας (πλατεία) 106,00 53,00
ΕΟΚ 41,00 22,00
Επιμενίδου (οδός) 28,00 24,00
Ζαμπελίου (οδός) 59,00 30,00
Ηρώων Πολυτεχνείου (πλατεία) 59,00 30,00
Θεοδοσάκη Φωτίου (πεζόδρομος) 71,00 36,00
Θερίσου (οδός) 42,00 21,00
Θησέως (οδός) 59,00 30,00
Ιδαίου Άντρου 119,00 60,00
Ιδομενέως (οδός) 119,00 60,00
Ικάρου (Λεωφόρος) 48,00 24,00
Ιωνίας (Λεωφόρος) 48,00 24,00
Καγιαμπή (πεζόδρομος) 71,00 36,00
Καζάνη (οδός) 28,00 14,00
Καλλεργών (πλατεία) 167,00 84,00
Καλοκαιρινού Λυσιμάχου (πλατεία) 106,00 53,00
Καλοκαιρινού Λυσιμάχου (Μουσείο) 59,00 30,00
Κανάρη (πλατεία) πλακόστρωτο 21,00 11,00
Καντανολέων (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Καρτερού (οδός) 59,00 30,00
Κατεχάκη (οδός) 59,00 30,00
Κνωσού (Λεωφόρος) 48,00 24,00
Κοραή (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Κόρακα (πλατεία) 48,00 24,00
Κορνάρου (πλατεία) 106,00 53,00
Κορωναίου (οδός) 42,00 21,00
Κοσμά Ζώτου (πεζόδρομος) 48,00 24,00
Κόσμων (από 1866 έως Θησέως) 71,00 36,00
Κυδωνίας (πεζόδρομος) 119,00 60,00
Κυδωνίας (υπόλοιπο τμήμα) 36,00 18,00
Κύπρου (πλατεία) 48,00 24,00
Λοχ.Μαρινέλη (πεζόδρομος) 71,00 36,00
Μαυρολένης (οδός) 59,00 30,00
Μάχης Κρήτης (οδός) 36,00 18,00
Μεραμβέλου (πεζόδρομος) 71,00 36,00
Μεραμβέλου (υπόλοιπο τμήμα) 36,00 18,00
Μετεώρων (οδός) 48,00 24,00
Μητσοτάκη (οδός) 59,00 30,00
Μιλάτου (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Μίνωος 41,00 21,00
Μινωταύρου (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Μινωταύρου(υπόλοιπο τμήμα) 36,00 18,00
Μιχελιδάκη (οδός) 167,00 84,00
Μπιζανίου (πεζόδρομος) 59,00 30,00
Νικαίας ( πλατεία ) 67,00 34,00
Ξανθουδίδου (οδός) 71,00 36,00
Ομονοίας (πλατεία) πλακόστρωτο 36,00 18,00
Πάρκο Ιδομενέως-Μεραμβέλου-Αρετούσης 119,00 60,00
Παπαγιάμαλη (οδός) 48,00 24,00
Πάπα Αλέξανδρου (οδός) 71,00 36,00
Παπαναστασίου (οδός)μέχρι Εθ.Οδό 48,00 24,00
Παπαναστασίου(οδός) υπόλοιπο 23,00 12,00
Παπανδρέου Ανδρέα (Λεωφόρος)

έως Ρομαντική γωνιά

36,00 18,00
Παπανδρέου Ανδρέα (υπόλοιπο) 36,00 18,00
Παπανδρέου Γεωργίου (οδός) 71,00 36,00
Πεδιάδος (οδός) εως Τριφύτσου 95,00 48,00
Πεδιάδος (οδός) υπόλοιπο 36,00 18,00
Πειραιώς (πλατεία) 71,00 36,00
Περδικάρη (πεζόδρομος) 167,00 84,00
Πλαστήρα Νικ. (Λεωφόρος) 48,00 24,00
Πλ. 18 Άγγλων 167,00 84,00
Πρεβελάκη Παντελή (πεζόδρομος)

Με το έργο της Χάνδακος

119,00 60,00
Πρεβελάκη Παντελή  (υπόλοιπο τμήμα) 23,00 12,00
Πύλη Ιησού 71,00 36,00
Σαπουτιέ (πεζόδρομος) 84,00 24,00
Σαρανταπόρου (πεζόδρομος) 106,00 53,00
Σμπώκου 41,00 22,00
Ταγμ.Τζουλάκη (οδός) 167,00 84,00
Τείχη και Τάφρος 48,00 24,00
Τρικούπη Χαριλάου (οδός) 48,00 24,00
Τσικριτζή Δημ. (πεζόδρομος) 48,00 24,00
Φερραίου Ρήγα (πλακόστρωτο) 48,00 24,00
Φωκά Νικηφόρου (πλατεία) 119,00 60,00
Χάνδακος 119,00 60,00
Χατζημιχάλη Γιάνναρη (οδός) 71,00 36,00
Χρονάκη Ιωάννη (οδός) 28,00 14,00
Χρυσοστόμου (Λεωφόρος) 36,00 18,00
Χειμάρας (οδός)τμήμα πεζόδρομου 23,00 12,00
Ψαρομηλίγκων (οδός) 167,00 84,00
Λοιπές οδοί (εντός τειχών) 23,00 12,00
Λοιπές οδοί (εκτός τειχών) 14,00 7,00
Δημοτικά διαμερίσματα 8,00 5,00
Δημοτικές Ενότητες 8,00 5,00
Ηροδότου (Ν.Αλικαρνασος) 12,00 6,00
Ικάρου (Ν.Αλικαρνασος) 12,00 6,00
Πλ. Αγ. Νικολάου (Ν.Αλικαρνασος) 12,00 6,00
Πλ. Ελ. Βενιζέλου (Ν.Αλικαρνασος) 12,00 6,00
Ζεφυρείας (Ν.Αλικαρνασος) 12,00 6,00
Υπολοιπο Δημ. Ενότητας (Ν.Αλικαρνασος) 9,00 5,00

 

 1. Για ψυγεία αναψυκτικών και παγωτών ( 1, 2, 3 ) μπροστά σε περίπτερα σε οδούς και πλατείες, οι τιμές να μειωθούν κατά  50%,
 2. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται στις λαϊκές αγορές για την τοποθέτηση πάγκων προτείνουμε να μειωθεί κατά 50% σε εμπόρους και παραγωγούς με εφαρμογή σε ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο
 1. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 , όπου από 1-1-2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων , υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων, για τα οποία προτείνουμε να μειωθεί κατά 50% για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο
 2. Για τις λοιπές περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων που δεν θίγονται εξακολουθούν να ισχύουν τα τέλη, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παρατηρήσεις και οι παρατηρήσεις όπως αναφέρονται στην 881/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Για  τις Δημοτικές παρατάξεις

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  3.7.5         ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ         ΣΥΝ + ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ι. ΚΟΥΡΑΚΗΣ                             ΗΛ. ΛΥΓΕΡΟΣ                                 Π. ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ