Περιφέρεια: Τηλεδιάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο σύστασης του «Κέντρου Εθελοντισμού της
Περιφέρειας Κρήτης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνέργεια με την ΕΕ και
τον ΟΗΕ», έγινε  υπό την προεδρία της Γεωργίας Μηλάκη Εντεταλμένης
Συμβούλου Εθελοντισμού και διασύνδεσης της Περιφέρειας.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε με φορείς και οργανώσεις Τουρισμού της Π.Ε. Ηρακλείου και συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους Δήμους Χανίων, Καντάνου Σελίνου, Κισάμου, Αμαρίου, Πλατανιά, Μαλεβιζίου, Αγίου Νικολάου και Ρεθύμνου.

Κατά τη συζήτηση υπήρξε ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του
Μητρώου των φορέων εθελοντισμού και της Τράπεζας εθελοντικών δράσεων
και έργων καθώς και οι διαπιστωμένες αναγκαιότητες σε επίπεδο δήμων και
Περιφέρειας.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη,
τόνισε μεταξύ άλλων πως «στην Περιφέρεια Κρήτης, αποτελεί ηθική και
ουσιαστική δέσμευσή μας να ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό και να
στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις και τις εθελοντικές δράσεις, ενώ
είμαστε υπερήφανοι που τούτο αποτυπώνεται καθημερινά σε όλους τους
τομείς ανάπτυξης μας, αντανακλώντας τον χαρακτήρα της κοινωνίας της
Κρήτης, τον χαρακτήρα της πολιτικής μας και την ισχυρή σχέση αλληλεγγύης
και εμπιστοσύνης, στην οποία σκοπεύουμε να επενδύσουμε περαιτέρω».

Η σημασία των δράσεων εθελοντισμού

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ακόμη:

“Η προσαρμοσμένη στις ανάγκες στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, η
συνδρομή στην αύξηση της επάρκειάς τους για την οργάνωση δράσεων, για τη
διαχείριση σχεδίων κινδύνου καθώς και τη δικτύωσή τους αποτελεί βασική μας
προτεραιότητα.

Η καταγραφή των «φορέων εθελοντισμού» καθώς και των «δράσεων» τους σε
ένα μόνιμο αποθετήριο, θα μας δώσει με εικόνα και αριθμούς, το εθελοντικό
αποτύπωμα της Κρήτης στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε με ευαισθησία σε ποιο βαθμό, σε ποιους
τομείς και με ποια δεδομένα επιδρά το αποτύπωμα αυτό σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, κάνοντας πράξη το σύνθημα «σκέφτομαι παγκόσμια –
δρώ τοπικά».

Οι στόχοι που αναπτύσσονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας
Κρήτης για την τοπική ανάπτυξη, δεν είναι αδιάφοροι προς τους εθνικούς, τους
ευρωπαϊκούς και τους στόχους που καθορίζει ο ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο εθελοντισμός είναι αναγκαίο να υποστηρίζεται θεσμικά και να ενισχύεται.
Το «εθελοντικό αποτύπωμα» της Κρήτης ως Περιφέρεια είναι ένα αξιόλογο
κεφάλαιο και συνεργεί στην επίτευξη στόχων σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Η νέα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης αποσκοπεί στην
ανάδειξη του αποτυπώματος αυτού αλλά και στην ενθάρρυνση του
εθελοντισμού και στον συντονισμό, στη στήριξη των δράσεων στον τομέα
αυτό.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων εθελοντισμού σε
στοχευμένη ενημέρωση και σε εξειδικευμένη κατάρτιση, η αύξηση της
επάρκειας και η ενδυνάμωση τους για την οργάνωση και διαχείριση
εθελοντικών δράσεων, η δικτύωση τους σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο
καθώς και η δημιουργία της Βιβλιοθήκης Επιστημονικών Εργασιών για τον
Εθελοντισμό και την κοινωνικοποίηση είναι ορισμένες από τις δράσεις του
Κέντρου.

«Με την ελπίδα ότι εάν όλοι ενώσουμε τις δυνάμεις μας, η πολιτεία, η
αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών θα
καταφέρουμε ακόμη περισσότερα, είμαστε σίγουροι για την άριστη και γόνιμη

συνεργασία για την ανάδειξη της εθελοντικής δράσης που αναπτύσσεται στην
Κρήτη σε όλους τους τομείς», τονίζει η κ. Μηλάκη.

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content