Ο Δ. Σαρρής για το ακίνητο της Αναπτυξιακής ΕΙΡΗΝΗ

             Ο πρ. Νομάρχης Ηρακλείου κ. Δημ. Σαρρής, με την ιδιότητα του Προέδρου του Διεθνούς  Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης και μέλος  διοικητικού συμβουλίου Αναπτυξιακής Εταιρείας  Γουρνών << ΕΙΡΗΝΗ >>   ΑΕ, μας εκοινοποίησε την ακόλουθη επιστολή που απέστειλε προς την κα. Μιχαλοπούλου, γενική διευθύντρια ΕΤΑΔ ΑΕ:

 

Θέματα :  Α. Ένσταση κατά:

 1. Της διαφαινόμενης πρόθεσης σας να ανακαλέσετε την ισχύουσα παραχώρηση των  54,4 στρεμμάτων από την  Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών << ΕΙΡΗΝΗ    ΑΕ >>
 2. Των  οικονομικών απαιτήσεων  που   αναφέρονται στην από 30/8/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 11247  επιστολή σας.

Β.  Αιτήματα :

 1. Για  παραχώρηση επ’ αόριστον  της  έκτασης των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με   Α.Β.Κ. 289    Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ  προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών   << ΕΙΡΗΝΗ >>  ΑΕ.
 2. Την ανάκληση των οικονομικών απαιτήσεων που αναφέρετε στην επιστολή   σας στις 30/08/21 με υπ’ αριθ. πρωτ. 11247.
 3. Την Ανάκληση του όρου 5  του  από 10/06/2005 ( αρ.Φ 31.4294 )   παραχωρητηρίου  βάσει του οποίου έχει παραχωρηθεί η έκταση των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ »  ΑΕ και ο οποίος αναφέρει ότι « η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου»

         

Κυρία Μιχαλοπούλου, 

        Με επιστολή σας στις 30/8/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου 11247 ζητάτε,  με απαράδεκτο επιτακτικό ύφος  και μάλιστα τη στιγμή που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα  οικονομικά προβλήματα από τις επιπτώσεις της πανδημίας , από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών << ΕΙΡΗΝΗ    ΑΕ >> το ποσό των 35.895,47 € ως ληξιπρόθεσμα ανταλλάγματα για το χρονικό διάστημα από 1/01/2014 έως 31/12/2020.

Με  την παρούσα επιστολή εκφράζουμε  την αντίθεση και την άρνηση μας  στον υπολογισμό  του  ποσού αυτού και  θεωρούμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών << ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ >> έχει εκπληρώσει πλήρως  τις οικονομικές  της υποχρεώσεις προς την ΕΤΑΔ ΑΕ,  βάσει του οικονομικού όρου του από 10/06/2005 τροποποιητικού παραχωρητηρίου μεταξύ ΚΕΔ και Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών           << ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ >> ο οποίος αναφέρει:

<< ότι η παραχώρηση γίνεται με συμμετοχή της ΚΕΔ στα έσοδα από κάθε ιδιωτικοοικονομική εκμετάλλευση  που θα  προκύψει  στον περιβάλλοντα τα δύο κύρια κτίρια του ΔΕΚΚ χώρου , σε ποσοστό 10% υπέρ της ΚΕΔ  επί των ακαθαρίστων εσόδων του παραχωρησιολήπτη « Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ» ΑΕ» ή του Φορέα Διαχείρισης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης. 

Από τον όρο αυτό συνεπάγεται ότι αφού τα έσοδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών   << ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ >> ανέρχονται  στο ποσό των 33.549,93 € στο χρονικό  διάστημα από 1/01/2014 έως 31/12/2020 το ποσό που η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών   << ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ >> όφειλε στην ΕΤΑΔ ΑΕ ως ποσοστό 10% ήταν 3.354,99 € και το οποίο έχει καταβληθεί πλήρως . 

Απόδειξη του ανωτέρου είναι ότι οι προηγούμενες διοικήσεις της ΕΤΑΔ ΑΕ είχαν αποδεχτεί   πλήρως τον υπολογισμό αυτό.                                          

Οι απαιτήσεις αυτές καθώς  και οι εκβιασμοί που αναφέρετε μας κάνουν να πιστεύουμε ότι επιθυμείτε όχι μια αγαστή μεταξύ μας συνεργασία αλλά τη δήμευση ενός κτιρίου μοναδικού στην Κρήτη το οποίο ανεγέρθηκε με πρωτοβουλία της Νομαρχίας και του Επιμελητηρίου  Ηρακλείου  και έχει στοιχίσει έως σήμερα περίπου 6.000.000 € . 

 

Κυρία Μιχαλοπούλου , λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη καθώς και : 

 1.    Το ρόλο και τους σκοπούς ίδρυσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών ΑΕ οι οποίοι συνοπτικά είναι: 
 •     Η μετατροπή της χρήσης του χώρου της παλαιάς στρατιωτικής βάσης Γουρνών Ηρακλείου σε χώρο ειρηνικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης σε επιστημονικό , τεχνολογικό , ερευνητικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

και

 •    Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών με την ανάπτυξη κοινωφελών δραστηριοτήτων στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, του αθλητισμού, του πολιτισμού.
 1.   Τη βεβήλωση και εγκατάλειψη που επικρατεί  στα μη παραχωρηθέντα τμήματα του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν.  Ηρακλείου, τα οποία υποβαθμίζουν την όλη περιοχή δημιουργώντας  δυσμενή σχόλια τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
 2.   Τη σημαντική και αξιόλογη ανάπτυξη, ( Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Πάρκο Δεινοσαύρων, Πλανητάριο , Ταβέρνα ) που παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία 12 χρόνια, έχει επιτευχθεί από τους διαχειριστές του  παραχωρηθέντος τμήματος   και στο οποίο κάποτε δέσποζε η εγκατάλειψη. 
 3.    Την ομόφωνη απόφαση των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων και συγκεκριμένα :
 • κ..Αρναουτάκη Σταύρου , περιφερειάρχη Κρήτης και προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας    Γουρνών ΑΕ
 • κ. Κουράκη Γιάννη προέδρου  ΠΕΔ Κρήτης
 • κ. Σέγκου Ιωάννη, Δημάρχου  Χερσονήσου
 • κ. Αλιφιεράκη Εμμανουήλ , προέδρου Επιμελητηρίου  Ηρακλείου 
 • κ. Σαρρή Δημήτριου , προέδρου ΔΕΚΚ
 • κ. Λεκάκη , προέδρου ΟΕΒΕΝΗ
 • κ. Κοπάση προέδρου  ΟΑΚ 

Βάσει της οποίας ο χώρος των 54,4 στρεμμάτων θα πρέπει να παραμείνει στη διαχείριση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών ΑΕ με τους ίδιους έως τώρα όρους. 

 1.   Τη βούληση της τοπικής κοινωνίας η οποία απαιτεί ο χώρος αυτός να παραμείνει στη διαχείριση τοπικών φορέων σαν ελάχιστη αποζημίωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε προκειμένου ο χώρος να δοθεί για την δημιουργία Αμερικανικής Βάσης, αλλά και στα κυοφορούμενα σχέδια της κυβέρνησης  για παραχώρηση χώρων αυτών σε ιδιώτες επενδυτές για να δημιουργηθεί σύγχρονο θέρετρο αναψυχής . 
 2.   Την αδυναμία ένταξης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών  προγραμμάτων για την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί στα παραχωρηθέντα τμήματα λόγω του χρονικού περιορισμού παραχώρησης. 
 3.  Τη δυσχέρεια και αβεβαιότητα που προκαλεί ο όρος  5 του υπάρχοντος   παραχωρητηρίου ο οποίος  αναφέρει << η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου >> 
 4.  Την αυτόνομη ανάπτυξη των υποδομών από τους διαχειριστές του χώρου των 51 στρεμμάτων χωρίς καμία δαπάνη  του δημοσίου

 5. Τα έσοδα που η ΕΤΑΔ ΑΕ λαμβάνει από το 2006 έως τώρα από την παραχώρηση των 51 στρεμμάτων ενώ η αρχική παραχώρηση ήταν χωρίς αντάλλαγμα. 

6. Την καλή σχέση που η ΕΤΑΔ πρέπει να διατηρήσει με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να τους έχει συμπαραστάτες στην προσπάθεια αξιοποίησης των 350 στρεμμάτων από το ακίνητο με  Α.Β.Κ. 289  Ν. Ηρακλείου, για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών , καζίνου και μαρίνας .  

 

Αιτούμεθα  τα παρακάτω:

 

Α. Την παραχώρηση επ’ αόριστον  της  έκτασης των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289    Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών       << ΕΙΡΗΝΗ >>  ΑΕ. 

 

 Β. Την ανάκληση των οικονομικών απαιτήσεων που αναφέρετε στην επιστολή σας στις 30/08/21 με υπ’ αριθ. πρωτ. 11247. 

 

Γ. Την Ανάκληση του όρου 5  του  από 10/06/2005 ( αρ.Φ 31.4294 ) παραχωρητηρίου  βάσει του οποίου έχει παραχωρηθεί η έκταση των 51 στρεμμάτων του ακινήτου με Α.Β.Κ. 289 Ν. Ηρακλείου,  από την ΕΤ.Α.Δ προς την Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Γουρνών « ΕΙΡΗΝΗ »  ΑΕ και ο οποίος  αναφέρει ότι « η ΚΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου» 

 

Εφόσον δε τα ανωτέρω αιτήματα γίνουν αποδεκτά μπορεί να υπάρξει συζήτηση ως προς τον  επανακαθορισμό των μεταξύ μας οικονομικών θεμάτων.

 Βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση σας  ευχαριστώ εκ των προτέρων και είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

   Στοιχεία επικοινωνίας : 

   Κινητό τηλέφωνο:  6907645148

   Mail : dimksarris@gmail.com

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΔΗΜ.ΚΩΝ.ΣΑΡΡΗΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content