Νεότερη ανακοίνωση για τα 28ο και 57ο Δημοτικά

Νεότερη ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η Διελυθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου για τα 28ο και 57ο Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου.
Η ανακοινωση κάνει γνωστό ότι αυριο Δευτέρα δεν θα λειτουργήσει το ΣΤ2 του σχολείου (ΣΤ2 είναι ένα και το αυτό με το ΣΤ4).
Το κείμενο της ανακοίνωσης:

 

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας τμήματος σχολικής μονάδας λόγω COVID-19»
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ A 177/15-09-2020).
2. Το άρθρο 51 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ A 31/23-02-2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 209 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70/07-05-2019).
3. Τη με αριθμό πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Το με αριθμό πρωτ. 209 & 198/17-10-2020 έγγραφο του 28ου-57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου με θέμα: «Ενημέρωση για θετικό Κρούσμα Covid 19 στα σχολεία μας». 5. Την από 18/10/2020 γνωμοδότηση του Αν. Προϊσταμένου Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για αναστολή λειτουργίας του τμήματος ΣΤ2 του 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναστέλλουμε τη λειτουργία του τμήματος ΣΤ2 του 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (κωδικός σχολείου 9521092), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης που διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα, από τις 19/10/2020 έως και τις 29/10/2020.
Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, καλείται το ΣΤ2 τμήμα της εν λόγω σχολικής μονάδας για άμεση έναρξη τηλεκπαίδευσης.
Το τμήμα θα επαναλειτουργήσει στις 30/10/2020.
Ο Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Μπελαδάκης Εμμανουήλ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ