Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς την ΔΕΥΑΗ

 

H ΔΕΥΑΗ ενημερώνει τους Δημότες του Ηρακλείου ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δυνατότητα ρύθμισης-διακανονισμού για τις οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης, με περίοδο ισχύος  από 15 Μάϊου 2023 έως και 14 Αυγούστου 2023.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν την οφειλή τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξόφληση εφάπαξ 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 95% των προσαυξήσεων. 

  1. Εξόφληση σε 6 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού. 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

  1. Εξόφληση σε 12 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής. 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 70% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

  1. Εξόφληση σε 24 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής. 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 50% των προσαυξήσεων. Το 15% του οφειλόμενου ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι:

  • Ενδεχόμενοι διακανονισμοί που έχουν γίνει κατά το παρελθόν συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, εκτός αν με αίτηση του ενδιαφερόμενου ζητηθεί η υπαγωγή τους στις δυνατότητες ρύθμισης που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση.
  • Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση (προβλέπεται και στον Ν. 4038/2012, Άρθρο 3, Παρ. 8)
  • Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οι δημότες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 529370-371 και 372 (Τμήμα Καταναλωτών), από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 π. μ. έως τις 14:00 μ. μ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content