• BAENNE-BLUE-STAR-FERRIES-2022
  • BANNER-ANEK-LINES-2022
  • koumakis728

Το Οικονομικό Επιμελητήριο για τους Φοροτεχνικούς
 

Την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα της υποβολής δήλωσης αναστολής εργασίας, της  επιστρεπτέας προκαταβολής, της  παράτασης τρεχουσών υποχρεώσεων και γενικότερα της λειτουργίας των λογιστικών γραφείων επισήμανε με επιστολή της, η Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ, την οποία απευθύνει στον Υπουργό οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Βρούτση Ιωάννη , στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη Άδωνι, καθώς και στο Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γιώργο. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω: 

Κύριοι, 

Όπως γνωρίζουμε η πανδημία του Κορωνοϊού, πέραν της τεράστιας υγειονομικής κρίσης έχει αλλάξει ριζικά την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές και επηρεάζουν αρνητικά το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους, ακόμα κι αυτών που συνεχίζουν υποθετικά να λειτουργούν κανονικά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο κράτους, επιχειρήσεων και εργαζομένων, καλούνται να εργαστούν κάτω από αντίξοες συνθήκες και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων από μέλη μας Λογιστές-Φοροτεχνικούς που απαιτούν να δοθεί λύση στα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης αναστολής εργασίας

Αποσύνδεση της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης αναστολής εργασίας από την έναρξη αναστολής εργασίας – η πραγματική ημερομηνία έναρξης να ορίζεται εντός της υπεύθυνης δήλωσης και να διασταυρώνεται από τις ΑΠΔ, οι λόγοι είναι:

α) καταγγελίες συμβάσεων/λήξεις/οικειοθελείς αποχωρήσεις όλα δηλώνονται με προθεσμία 4 εργάσιμων ημερών και όχι αυθημερόν και

β) ετεροχρονισμός δημοσιεύσεων σχετικών ΠΝΠ αναφορικά με την αναστολή εργασίας και λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας για τη δήλωση αυτής.

  1. Επιστρεπτέα προκαταβολή

α) Να γνωστοποιηθούν άμεσα τουλάχιστον ο χρόνος κατά τον οποίο θα ισχύει η ρήτρα απολύσεως και το κόστος της χρηματοδότησης. Ελλείψει των παραπάνω στοιχείων είναι αδύνατον μία επιχείρηση να κρίνει εάν την ενδιαφέρει ή όχι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων να υποβάλει τη σχετική αίτηση απλά και μόνο για να διασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι όροι του προγράμματος, η διαδικασία συνεπάγεται σημαντικό κόστος χρήσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

β) Ζητείται διευκρίνιση για το αν εποχικές επιχειρήσεις που στην παρούσα χρονική περίοδο δεν απασχολούν προσωπικό, μπορούν να αιτηθούν την επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιπλέον διευκρίνιση κατά πόσο στον όρο του απασχολούμενου προσωπικού περιλαμβάνονται μόνο όσοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή και οι λοιποί απασχολούμενοι (π.χ. διαχειριστές εταιρειών).

  1. Παράταση τρεχουσών υποχρεώσεων – Λειτουργία λογιστικών γραφείων

Για τη σωστή προετοιμασία και εφαρμογή όλων των έκτακτων νομοθετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που δημοσιεύονται καθημερινά, είναι άκρως απαραίτητο να παραταθούν οι προθεσμίες εκπλήρωσης όλων των τρεχουσών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΑΠΔ, παρακρατούμενοι φόροι κ.ο.κ.) για εύλογο χρονικό διάστημα.

Κλείνοντας, έχει τεθεί κατ’ επανάληψη το θέμα και δεν έχει ληφθεί απάντηση, σε σχέση με το τι θα ισχύει σε περίπτωση ασθένειας ή υποχρεωτικής καραντίνας λογιστή, κατά την περίοδο εξάπλωσης του ιού. 

Οι επιλογές που έχει είναι δύο: Είτε να συνεχίσει να εργάζεται ασθενής διακινδυνεύοντας την υγεία του ίδιου και των γύρω του, είτε να μην εργαστεί μέχρι να αναρρώσει, με αποτελέσματα να μην εκπληρωθούν υποχρεώσεις πελατών του εντός των προθεσμιών, γεγονός που συνεπάγεται την επιβολή προστίμων. 

Ζητάμε την επίσημη τοποθέτηση της πολιτείας στο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των συνάδελφων μας. ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content