Τι θα συζητήσει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣοδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Των κ.κ. Μανούσακα Ιωάννη (Βλαντάς), Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου, Κοπάση Ελευθέριου, Κουκλινού Ανδρέα και Αρχοντάκη Γεωργίου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Λίμνη Αγυιάς Χανίων».

Γ2. Του κ. Κουκλινού Ανδρέα της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: 

«Κίνδυνος ετοιμορροποίας γέφυρας στην περιοχή Κερά του Δήμου Αποκορώνου»

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2023 Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.).

1.2 Έγκριση Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.

– (εισηγητές οι κκ.: Πιτσούλης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων ΠΚ και Φασουλάκης Κωνσταντίνος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ).

1.3 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ. 

(εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ).

1.4 Έγκριση Προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2023, σύμφωνα με τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ

– (εισηγήτρια η κα Χουδετσανάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα 

 ΠΚ).

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπάλληλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ. 

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

2.2 Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Χανίων για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

  1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

3.1 Παράταση ισχύος έγκρισης προσωρινής κυκλοφοριακής Ρύθμισης της απόφασης 97/2021 Π.Σ. για την Επαρχιακή Οδό 24 στην περιοχή του οικισμού «Γκαγκάλες» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας» του Δήμου Γόρτυνας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3.2 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης Επαρχιακής Οδού 30 στην περιοχή του οικισμού «Χουδέτσι» για την εκτέλεση του έργου: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3.3 Παράταση ισχύος της  κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση), για την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού ηρακλείου – Βιάννου μέσω παρακαμπτήρια οδού πλησίον του κοιμητηρίου Αρκαλοχωρίου στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

3.4 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση Χ.Θ. 6+600 αρτηρίας)  2η Φάση (Β΄Φάση) στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

3.5 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 43ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

3.6 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 46ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

  1. ΑΠΑΛΛΩΤΡΙΩΣΕΣ

4.1 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 77.445,22 τ.μ. για την κατασκευή του έργου: “Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα”, (συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο τμήμα α) Παράκαμψη Τοπολίων)”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

4.2 Ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητων για την κατασκευή του έργου “Νότιος οδικός άξονας Κρήτης – τμήμα Πιλαλήματα προς Σητεία”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου. 

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 18/06-09-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

– (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content