Σύμβαση εναρμόνισης του ΕΣΔΑΚ με το εθνικό σχέδιο

Υπεγράφη σήμερα στα γραφεία ΕΣΔΑΚ η Σύμβαση «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» με αντικείμενο την προσαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στους στόχους και κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030 και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ) . 

Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία έχει αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό την διετία 2020-2021 μέσω του Ν.4819/2021 για την Ανακύκλωση και τα Απόβλητα, του νέου Σχεδιασμού για την διαχείριση και πρόληψη παραγωγής αποβλήτων αντίστοιχα, του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία , είναι ώριμη πλέον χρονικά η εναρμόνιση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης

Το ΠΕΣΔΑ Κρήτης θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην περιφέρεια Κρήτης, προσδιορίζοντας τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή όλων των ροών αποβλήτων και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα τις αρχές κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα : α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) επεξεργασία ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

H μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ θα προσδιορίσει στόχους και δράσεις για το 2025 και το 2030, λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα έργα που είναι σε υψηλό βαθμό ωρίμανσης, κατασκευάζονται ή λειτουργούν ήδη με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Κατά την διάρκεια της εκπόνησης του νέου ΠΕΣΔΑΚ,  θα γίνει εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ η τελική έγκριση θα γίνει όπως ορίζει η νομοθεσία μετά από θετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπουργείων και τελική απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η Κρήτη να συνεχίσει να αποτελεί περιφέρεια πρότυπο κυκλικής διαχείρισης των αποβλήτων και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και βιώσιμης τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης σε δήλωση του τόνισε ότι η έναρξη της μελέτης εναρμόνισης του ΠΕΣΔΑΚ σηματοδοτεί μια περίοδο στενής συνεργασίας του ΕΣΔΑΚ και της Περιφέρειας Κρήτης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσω της ανοιχτής διαβούλευσης με του Δήμους Μέλη μας, όλα τα νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στην διαχείριση στερεών αποβλήτων, την ΠΕΔ  όλους του επιστημονικούς τοπικούς φορείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα παραγωγικό/επιστημονικό/κοινωνικό/περιβαλλοντικό. 

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει αρωγός στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, παρέχοντας σε πρώτη φάση, με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης τους πόρους για τη χρηματοδότηση της μελέτες ενώ συνδράμει διαχρονικά τον ΕΣΔΑΚ προς τον κοινό στόχο της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον της Κρήτης και τους πολίτες της. 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content