Κλειστό για δυο μέρες το Τμήμα ΤΑΠ στο Δήμο

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι το τμήμα ΤΑΠ της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών θα παραμείνει κλειστό για το κοινό στις 13 και στις 14
Αυγούστου, λόγω εσωτερικών εργασιών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ