Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ηράκλειο

 

Αρχίζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου,  νέο σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στο Ηράκλειο. Το διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την
πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής
Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη
διδακτική εμπειρία (150 ώρες). Απευθύνεται επίσης:

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη
τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας
τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους
εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 160 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων:
Οι 50 ώρες διεξάγονται δια ζώσης μία Παρασκευή:17.00 – 22.00, και
δυο Σάββατα και Κυριακές: 09.00 – 19.00 και
Οι 110 ώρες διεξάγονται εξ αποστάσεως, μέσω της μοναδικής σε
πανελλήνιο επίπεδο ηλεκτρονικής πλατφόρμας βιωματικής μελέτης της
θεωρίας των εξετάσεων, βασισμένης εξ ολοκλήρου στην τράπεζα
θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, με ευρηματικές ασκήσεις, πρωτότυπα
μαθησιακά παιγνίδια και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων.

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής
ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»):
•Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση
εκπαιδευτικού συμβόλαιού
•Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων,
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος
εκπαιδευτή
•Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου.
Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

•Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού
μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
•Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
•Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
•Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
•Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους
εκπαιδευόμενους

Το Σεμιναρίου Προσφέρει επίσης:
1. Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας
ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη
περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)

2. Εργαστήριο προετοιμασίας και παρουσίασης εικοσάλεπτων
μικροδιδασκαλιών απ’ όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό και
επανάληψη εάν χρειαστεί.

3. Βιντεοσκόπηση κάθε μικροδιδασκαλίας και απόδοση αντιγράφου σε CD
στον εκπαιδευόμενο

4. Παροχή βιβλίου με επιλεγμένο υλικό από την τράπεζα θεμάτων του
ΕΟΠΠΕΠ

5. Δωρεάν Εγγραφή στο μητρώο Εκπαιδευτών της Σχολής Δια Βίου
Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

6. Δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης
εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και
σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική
εμπειρία (150 ώρες), (ΦΕΚ.2844/2012, παρ17, δδ,).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει ολοκληρώσει, από το 2014,
περισσότερα από 100 τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ενώ το
ποσοστό επιτυχίας των καρτιζομένων του στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ αγγίζει
το 100%.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων «δια-ζώσης»: Παρασκευή 17/07/20
ώρες: 17.00 – 22.00, Σάββατο 18/07/20, Κυριακή 19/07/20, Σάββατο
25/07/20 και Κυριακή 26/07/20, ώρες: 09.00 – 19.00.
Κόστος Σεμιναρίου: 330€ ανά συμμετοχή*

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ