Bελτιώσεις στα σχολεία Μαλίων και Επισκοπής

Με σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια θα ξεκινήσουν οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Μαλίων και του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Επισκοπής, την επόμενη σχολική χρονιά. Τα δύο αυτά σχολικά κτίρια έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση ώριμων επιδεικτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» και ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, στο οποίο, ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ως εταίρος. Αντικείμενο του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, συνολικού Π/Υ 2.095.877,50 €, είναι η υλοποίηση ώριμων πιλοτικών έργων ΕΞΕ, σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια και η ανάπτυξη μίας Κοινής Διασυνοριακής Προσέγγισης για την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Τη σύμβαση για το παραπάνω έργο, «εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου», προϋπολογισμού 285.437,06 ευρώ, υπέγραψε την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης στο δημαρχείο στις Γούρνες με το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης «LYDAKIS Construction Co – ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», Χαράλαμπο Λυδάκη παρουσία των αντιδημάρχων Νικολάου Αργυράκη και Εμμανουήλ Κουλούρα, του μέλους της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, Κώστα Σφακιανάκη και των μελών της ομάδας έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, Ευτυχίας Ανδριανού – Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου και Μιχάλη Τζαγάκη – υπεύθυνου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Αναλυτικότερα, στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Επισκοπής θα εφαρμοστεί το πρωτοποριακό σύστημα κλειστής γεωθερμίας, όπου πρόκειται να ανορυχθούν δώδεκα (12) γεωτρήσεις, εκατό μέτρων βάθους έκαστη, στις οποίες θα τοποθετηθούν σωληνώσεις κλειστού τύπου, με σκοπό την εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου για υποβοήθηση της ψύξης και της θέρμανσης του κτιρίου. Παράλληλα, θα γίνει αποξήλωση των παλιών σωμάτων καλοριφέρ και κλιματιστικών μονάδων και θα τοποθετηθούν fan coil για ψύξη ή θέρμανση, ενώ ο λέβητας πετρελαίου θα αντικατασταθεί με αντλία θερμότητας. Στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μαλίων θα γίνει θερμομόνωση του δώματος (οροφής), αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες και θερμοδιακόπτη, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τύπου led και χρήση θερμοστατικών διακοπτών στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ).

Να σημειωθεί ότι το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επίτευξη των στόχων του έργου, που συνθέτουν το «παζλ» σχεδιασμού και διαχείρισης έργων ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια, και συγκεκριμένα: εθνικοί συντονιστικοί φορείς για το σχεδιασμό πολιτικών και την υποστήριξη υλοποίησης έργων (ΥΕΕΒΤ-Κύπρος, ΚΑΠΕ-Ελλάδα), οι Δήμοι που επιφορτίζονται με την υλοποίηση των έργων (ΑΝΕΛ-εκπρόσωπος τεσσάρων (4) Δήμων της Κύπρου, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Χερσονήσου – Ελλάδα) και το ΠΤΑΚ-Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης ως Περιφερειακός Φορέας με οριζόντιες δράσεις υποστήριξης και προώθησης μεθοδολογιών και εργαλείων ΕΞΕ σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ