Νέες αστυνομικές ταυτότητες: Γιατί ματαιώθηκε ο διαγωνισμός

Στη ματαίωση του διαγωνισμού που αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την έκδοση των -πολυαναμενόμων- νέων αστυνομικών ταυτοτήτων προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λόγος της παραπάνω απόφασης είναι η μείωση της συνολικής αξίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού κατά τουλάχιστον 56.544.000,00 ευρώ, «με αυτονόητη τη σημαντική οικονομική ωφέλεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» όπως υποστηρίζει, «γεγονός που υποχρεωτικά λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος».

Παράγοντας της αγοράς εξήγησε στην «Καθημερινή» ότι η αμοιβή του αναδόχου ήταν συνάρτηση του όγκου των παραγόμενων εγγράφων και επομένως ο διπλασιασμός της περιόδου ισχύος των διαβατηρίων θα μείωνε σημαντικά τα έσοδά του.

Στέλεχος του υπουργείου σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης του Αρχηγείου της Αστυνομίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η ίδια πηγή, απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, σημείωσε ότι θα ξεκινήσουν νέες διαδικασίες (πιθανόν νέος διαγωνισμός), ούτως ώστε έως το 2026, όταν και εκπνέει η προθεσμία της ΕΕ, η Ελλάδα να έχει αντικαταστήσει τις παλιές ταυτότητες με νέες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

«Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από νομοθετική ρύθμιση του ν. 4962/2022, αρ.87 τροποποιήθηκε η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων των Ελλήνων πολιτών από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έκδοση τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη.

Με αυτή τη διάταξη η Ελλάδα εναρμονίζεται πλέον με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων. Πρόκειται για μια ρύθμιση που, μεταξύ άλλων, και χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου για τους πολίτες, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη μείωση γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση επιπλέον ένστολου προσωπικού από διεκπεραιωτικές υποθέσεις, προκειμένου να διατεθεί σε υπηρεσίες ασφαλείας των πολιτών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περιστολή, εν γένει, των άσκοπων δαπανών και εργατοωρών.

Με ομόφωνη – σύμφωνη εισήγηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του αρμοδίου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) προς το οποίο υπεβλήθη σχετικό ερώτημα, καταγράφεται ουσιώδης αλλαγή τόσο των οικονομικών, όσο και των τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας «Νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας» (ΟΠΣΕΑ). Προφανής αιτία είναι ότι, πλέον, η συνολική αξία του συγκεκριμένου διαγωνισμού μειώνεται κατά τουλάχιστον 56.544.000,00 ευρώ, με αυτονόητη τη σημαντική οικονομική ωφέλεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που υποχρεωτικά λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.

Συνεπεία αυτών, η υπηρεσία εισηγήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό τη ματαίωση της προόδου της διαδικασίας σύναψης της παραπάνω σύμβασης, στο σύνολό της, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες, όπως ρητά προβλέπεται σε σχετικό όρο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γεγονός για το οποίο ομοφώνως γνωμοδότησε καταφατικά και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση όχι μόνο της πλήρους και εμπρόθεσμης ικανοποίησης των Διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, αλλά και της απόκτησης υψηλών προδιαγραφών εγγράφων ασφαλείας που εκδίδει στο εξής, πλήρως συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανονισμούς».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content