«Συγχαρητήρια» για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Από τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Φύλων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) συνεχάρη δημόσια τη χώρα μας για τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου 4726/2020, που προωθούν την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις διοικήσεις των αθλητικών φορέων.

 

Με ανάρτησή του στα social media, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έγραψε «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων σε αθλητικούς οργανισμούς» (https://twitter.com/eurogender/status/1313406103590404097?s=20), τιτίβισμα που αναπαρήγαγε και ο λογαριασμός του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Το EIGE αναφέρεται και επικροτεί τη διάταξη του άρθρου 2 για την συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε αθλητικούς συλλόγους/σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, όπου προβλέπεται ότι «ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου».

 

Με την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η Ελλάδα περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν την πορεία του θετικού μέτρου των ποσοστώσεων, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων.

 

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί την ισότητα των φύλων, καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω φύλου και αυξάνει την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των φύλων.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ