Οι Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία του Τουρισμού

του Δημήτρη Κ. Σαρρή

   Με  το λυκαυγές του 21ου αιώνα, οι Νέες Τεχνολογίες, στα πλαίσια της εκπληκτικής τεχνολογικής «επανάστασης», έχουν τέτοια αλματώδη εξέλιξη, που έχουν επηρεάσει καίρια τη ζωή μας, την οποία έχουν αλλάξει άρδην προς το καλύτερο.

     Η εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την τουριστική «βιομηχανία» .

      Ο τουριστικός κλάδος άλλωστε, από πλευράς δραστηριοτήτων, είναι πολυσύνθετος, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τεράστιο αριθμό πληροφοριών, γεγονός που οδηγεί αναγκαστικά στη δημιουργία ανάλογης «πληροφοριακής υποδομής».

     Με τον όρο αυτό βέβαια εννοούμε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ, τα σχετικά αναγκαία Λογισμικά Προγράμματα αλλά και τις επικοινωνίες που αποτελούν πλέον, με την παγκοσμιοποίηση της τουριστικής αγοράς, χρήσιμο και αναντικατάστατο εργαλείο.

     Τα προσφερόμενα σήμερα τεχνολογικά μέσα παρέχουν πληθώρα λύσεων και εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του Τουρισμού και υπηρετούν ουσιαστικά τον στόχο της ανταγωνιστικότητας, της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη και της αύξησης της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων, με την παράλληλη ταχύτερη απόσβεσή τους.

     Η χρήση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών μπορούν να δράσουν ευεργετικά σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες μιας σύγχρονης τουριστικής επιχείρησης, από την παραγωγή και τη διαχείριση έως την προβολή στην αγορά και τις πωλήσεις του τουριστικού προϊόντος.

     Επίσης δρουν θετικά στο στρατηγικό προγραμματισμό, καθώς και στον τομέα της Διοίκησης, αλλάζοντας ριζικά τον παλαιό τρόπο λειτουργίας ενός ξενοδοχείου.

     Η τουριστική αγορά έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη, προκειμένου οι προσφερόμενες λύσεις να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

     Μερικές από αυτές τις ιδιαιτερότητες αφορούν στην προσωπική σχέση του πελάτη, την ποικιλία των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, στον μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης, στο ειδικό λογιστικό σύστημα των ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.

    Η επικοινωνία με ολόκληρο τον πλανήτη καθίσταται απαραίτητη για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών, την επέκταση του πελατολογίου, την προβολή των τουριστικών πακέτων κλπ.

     Τις ανάγκες αυτές καλύπτουν οι ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

     Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η ενσωμάτωσή τους στη μηχανοργάνωση των εταιρειών δίνουν τη δυνατότητα γι’ αυτό.

     Η μεγάλη δε εξάπλωση των παγκόσμιων διαδικτύων (INTERNET), μας δίδει την εικόνα των αναρίθμητων δυνατοτήτων που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

     Σήμερα 175 χώρες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο αριθμός των συνδεδεμένων υπολογιστών ξεπερνά τα 16.000.000, ενώ χρήστες φθάνουν τα 50 εκατομμύρια σε όλο το κόσμο ,αριθμοί που αυξάνονται με γεωματρική πρόοδο.

     Η επιλογή ενός συγκεκριμένου πακέτου μηχανημάτων Η/Υ και λογισμικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να έχουν μεταξύ τους συμβατότητα και να καλύπτουν το εύρος των αναγκών μιας ξενοδοχειακής μονάδας, γίνεται με βάση τις ιδιαιτερότητες της σύνθετης λειτουργίας της.

     Αυτονόητο βέβαια είναι ότι, για το χειρισμό των σύγχρονων αυτών μηχανημάτων, απαιτείται υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο προσωπικό και ανάλογη τεχνική στήριξη από την εταιρεία κατασκευής τους.

     Στα  Σημεία Πωλήσεων, δηλαδή στα μέρη όπου ο πελάτης αγοράζει το τουριστικό προϊόν απαιτείται ένα υπολογιστικό σύστημα με ένα Λογισμικό Πρόγραμμα (Α΄) με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τον Κεντρικό Υπολογιστή.

     Το Β΄  Λογισμικό Πρόγραμμα μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας σχετίζεται με τις δοσοληψίες με τους πελάτες, όπως κρατήσεις θέσεων, οι δραστηριότητες της Ρεσεψιόν, οι συναλλαγές, η προώθηση των πωλήσεων, οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις, η επιμέλεια των χώρων αναψυχής κλπ.

     Επειδή δε ο πελάτης καταναλώνει πριν πληρώσει, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης των πωλήσεων, με το οποίο ο πελάτης θα «ελέγχεται» με διακριτικό τρόπο.

     Το Γ΄ Λογισμικό Πρόγραμμα μιας ξενοδοχειακής μονάδας αφορά στη διαχείριση της επιχείρησης, όπως η λογιστική παρακολούθηση, η μισθοδοσία, ο έλεγχος της αποθήκης, η συντήρηση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και ο έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης.

      Οι προοπτικές λοιπόν που διανοίγονται στον Τουρισμό από την εφαρμογή των Νέων  Τεχνολογιών, που τίθενται πλέον στην υπηρεσία του, είναι τεράστιες.

     Οι ξενοδοχειακές λοιπόν επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες, αν θέλουν να παραμείνουν ενεργές και βιώσιμες στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκόσμιας Τουριστικής Αγοράς

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ