Γιατί δεν εφαρμόζεται,με επιτυχία, το υπάρχον Επιτελικό Σχέδιο κατά των Πυρκαγιών;

Του Δημ.Κων.Σαρρή (πρ. Υφυπουργού, ΓΓΑ, Νομάρχη)
Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές πυρκαγιές ,που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε, στη χώρα μας έχουν   δώσει την εντύπωση, αν όχι την βεβαιότητα ότι το Κράτος είναι αδύναμο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και σαν νέος Νέρωνας περιορίζεται να παρατηρεί την <<Ρ’ΩΜΗΝ Καιομένην>>.είτε έχουν προκληθεί από ανθρώπινη αμέλεια είτε από Εμπρησμό …..

Προσπάθειες βέβαια καταβάλλονται ,με πενιχρά  ,όμως ,αποτελέσματα.

Τι πραγματικά,όμως, συμβαίνει ???

 Οι δασικές Πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των Φυσικών καταστροφών (Σχέδιο Ξενοκράτης).

Οι δασικές Πυρκαγιές έχουν προκαλέσει στην χώρα μας κατ’ επανάληψη σημαντικές καταστροφές. Η συχνότητα που εμφανίζονται στο χώρο μας αποδίδεται στο εξαιρετικά πυριγενές φυσικό περιβάλλον που σχηματίζεται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών .

Απαιτείται,λοιπόν, σχεδιασμός έργων  και δράσεων ανά Περιφέρεια και ΟΤΑ, ο καθορισμός Φορέων και ο χρόνος υλοποίησης των προτεινόμενων έργων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης Δασικών πυρκαγιών.

Προυπόθεση είναι ο Συντονισμός και η Συνεργασία των Φορέων στην εκτέλεση έργων και δράσεων που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Κύρια αίτια πρόκλησης δασικών πυρκαγιών έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες(δίκτυα ΔΕΗ ,εμπρησμοί εξ αμελείας η εκ προθέσεως)ενώ ένα άλλο ποσοστό οφείλεται σε φυσικά αίτια.(κεραυνοί,αέρας ισχυρός,υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος κλπ)

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν998/78.

Με βάσει την εμπειρία του παρελθόντος (προηγουμένων ετών) έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών Πυρκαγιών,όπως υπογραμμίσαμε παραπάνω, απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων. Στα πλαίσια αυτά η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται ανά δράση, αποτελεί βασική προϋπόθεση στον σχεδιασμό για την λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων.

Ειδικότερα θα πρέπει να  οργανώσουν λεπτομερειακά η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  ΟΙ ΟΤΑ ,η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ο ΣΤΡΑΤΟΣ κλπ τις παρακάτω  δράσεις

 1ο: Επιτήρηση δασών (Σημεία παρατήρησης, Περιπολίες, κλπ)

2ο: Συστήματα και επικοινωνίες αρμοδίων φορέων με στόχο την Άμεση Αναγγελία Πυρκαγιάς.

3ο: Καθαρισμοί και Απομάκρυνση μέρους της φυσικής βλάστησης από ζώνες μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, ανά Ο.Τ.Α.

4ο: Καθαρισμοί (Αποψιλώσεις) Δασών.

5ο: Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου, ανά Ο.Τ.Α.

6ο: Πηγές υδροληψίας (Κρουνοί, Υδατοδεξαμενές, κλπ.), ανά Ο.Τ.Α.

7ο: Αυτοψίες και έλεγχος όλων των χώρων εναπόθεσης αστικών αποβλήτων (Χωματερών), ανά Ο.Τ.Α.

8ο: Ενημέρωση του Κοινού για λήψη Μέτρων αυτοπροστασίας και Μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του Φυσικού περιβάλλοντος.

9ο: Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε δάση ή άλλες επικίνδυνες περιοχές.

                  10ο:  Τέλος θα πρέπει να καθοριστούν οι υπεύθυνοι φορείς και ο χρόνος υλοποίησης όλων των προτεινομένων, κατά προτεραιότητα έργων πρόληψης και ετοιμότητας.

Εδώ πρέπει να   τονίσουμε ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση των ΟΤΑ, η λήψη προληπτικών μέτρων στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων (χωματερές) και τους χώρους μεταφόρτωσης τους όπως επίσης και η εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε Άλση, Πάρκα, Κατασκηνώσεις κ.τ.λ. που ανήκουν στους ΟΤΑ, ενώ τα έργα αυτά εκτελούνται κατά υπόδειξη και σε συνεργασία με τις δασικές Υπηρεσίες.

Σχέδιο Επιτελικό ,λοιπόν,υπάρχει,εφαρμόζεται ,με επιτυχία όμως??Φαίνεται εκ του αποτελέσματος οτι οχι ?            

Απαιτείται ,λοιπόν,αυστηρή εφαρμογή του με  συντονισμό και συνέργεια όλων των εμπλεκομένων φορέων, έκαστος των οποίων θα κληθεί να απολογηθει και να υποστεί παραδειγματική τιμωρία αν διαπιστωθεί ότι αμέλησε τα καθήκοντα του  και αντίθετα να βραβευθούν όσων  η ζώνη ευθύνης τους παρέμεινε αλώβητη από την φωτιά.  Ενώ ,μέχρι σήμερα λόγω μιας αόριστης διάχυσης των ευθυνών , η  καταστροφή του φυσικού μας πλούτου συνεχίζεται προς δόξαν ,ενός αδύναμου, Ελληνικού ΚράτουςΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content