Φυσικές καταστροφές (Αίτια και αντιμετώπιση)

Του Δημ. Κων. Σαρρή (π. Υφυπουργού-Νομάρχη Ηρακλείου)

Οι έντονες  Χιονοπτώσεις,οι Πλημμύρες  και οι Πυρκαγιές είναι φαινόμενα που εντάσσονται  στην κατηγορία των Φυσικών καταστροφών (Σχέδιο Ξενοκράτης).

      Τα φαινόμενα αυτά  έχουν προκαλέσει,κατά καιρούς, στην χώρα μας  σημαντικές καταστροφές. 

Η σταθερότητα που εμφανίζονται στο χώρο μας συνδέεται με το εξαιρετικά πυριγενές φυσικό περιβάλλον που σχηματίζεται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, καθότι μετά τις πυρκαγιές έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα λόγω αποψίλωσης  των δασών αλλάκαι βέβαια ως συνέπεια τηα Κλιματική αλλαγής..

      Κύρια αίτια πρόκλησης  φυσικών καταστροφών έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες ,ενώ ένα μικρότερο ποσοστό οφείλεται σε  ακραιφνώς Φυσικά αίτια.

      Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν998/78’ .Αρα στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου .πρέπει να είμεθα προετοιμασμένοι  να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες  αλλά και βαρύ χειμώνα με χιονοπτώσεις με παγετό ,με δυσμενείς  επιπτώσεις .ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο που κλείνει , οδηγώντας σε επικίνδυνους αποκλεισμούς ορεινών οικισμών,κτηνοτροφικών  μονάδων ,αλλά δυστυχώς ,όπως αποδείχτηκε πρόσφατα και των δρόμων των μεγαλοπόλεων.

Με βάσει την εμπειρία του παρελθόντος αλλά ιδιαίτερα από την πρόσφατη επιδρομή του κατ’ευφημισμό  ,αποκαλουμένου  φαινομένου <<ΕΛΠΙΔΑ>> έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων. Στα πλαίσια αυτά η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται ανά δράση, αποτελεί βασική προϋπόθεση στον σχεδιασμό για την λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων.

      Ειδικότερα απαιτείται  

1ο: Επιτήρηση δασών (Σημεία παρατήρησης, Περιπολίες, κλπ)

2ο: Συστήματα και επικοινωνίες αρμοδίων φορέων με στόχο την Άμεση Αναγγελία έναρξης δράσης του φυσικού φαινομένου.

3ο: Καθαρισμοί και Απομάκρυνση μέρους της φυσικής βλάστησης από ζώνες μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, ανά Ο.Τ.Α.

4ο: Καθαρισμοί (Αποψιλώσεις) Δασών.

5ο: Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου, ανά Ο.Τ.Α.

6ο: Πηγές υδροληψίας (Κρουνοί, Υδατοδεξαμενές, κλπ.), ανά Ο.Τ.Α.

7ο: Αυτοψίες και έλεγχος όλων των χώρων εναπόθεσης αστικών αποβλήτων (Χωματερών), ανά Ο.Τ.Α.

8ο: Ενημέρωση του Κοινού για λήψη Μέτρων αυτοπροστασίας και Μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τις  φυσικές ,αυτές καταστροφές για την προστασία ανθρωπίνων ζωών του Φυσικού περιβάλλοντος.

9ο: Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε δάση ή άλλες επικίνδυνες περιοχές.

10ο Πρόβλεψη οργάνωσης στόλου εκχιονοστικών μηχανημάτων,και προμήθειας ικανής ποσότητας Αλατιού για την αντιμετώπιση της χιονοεπιδρομής,το λιώσιμο των πάγων,  για το άνοιγμα των δρόμων 

                  11ο:  Τέλος θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς οι υπεύθυνοι φορείς και ο χρόνος υλοποίησης όλων των προτεινομένων, κατά προτεραιότητα έργων πρόληψης και ετοιμότητας,ώστε να υπάρξει,στο τέλος των φαινομένων ακριβής  καταμερισμός των ευθυνών,σε πρόσωπα η φορείς  καθότι παρατηρείται μετάθεση ευθυνών σε τρίτους 

-Εδώ πρέπει να  να επισημάνουμε ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση των Υπουργείων  Περιβάλλοντος ,    Προστασίας του Πολίτης, και Πολιτικής Προστασίας ,με την στήριξη των Ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων Ασφαλείας  αλλά και των  ΟΤΑ, η λήψη προληπτικών μέτρων.

 Απαιτείται επίσης η έγκαιρη εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε Άλση, Πάρκα, Κατασκηνώσεις κ.τ.λ. που ανήκουν στους ΟΤΑ, ενώ τα έργα αυτά εκτελούνται καθυπόδειξη και σε συνεργασία με τις δασικές Υπηρεσίες ,ο καθαρισμός των ρεμάτων ,τα απαιτούμενα  αντιπλημμυρικά έργα καθώς  και  η συγκρότηση ενός αξιόμαχου σύγχρονου εκχιονιστικού συγκροτήματος  με το κατάλληλο έμψυχο εκπαιδευμένο προσωπικό ενισχυμένο  με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content