Οι διαστημικοί προστάτες των δασών μας

Του Δημ. Κων. Σαρρή (πρ. Υφυπουργού – ΓΓΑ – Νομάρχη Ηρακλείου)

Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, που

αποτελούνται από δορυφόρους νέας γενιάς συνεργαζόμενους με επίγειους σταθμούς επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των λαμβανομένων φωτογραφιών της γήινης επιφάνειας, έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Χρήσιμες Γεωγραφικές πληροφορίες με υψηλή ευκρίνεια και διαστημική ταχύτητα παρέχονται από τα συστήματα αυτά.

Οι εμπορικού χαρακτήρα δορυφόροι αυτοί πετούν σε μέσο ύψος 680

χιλιομέτρων από τη γήινη επιφάνεια και μεταδίδουν έγχρωμες φωτογραφίες με λεπτομέρεια μεγαλύτερη από ένα μέτρο και μεγαλύτερη από τέσσερα μέτρα σε πολυφασματικές εικόνες.

Στην Αθήνα ιδρύθηκε,προ ετών , πολυεθνική εταιρεία της οποίας

στόχος είναι η εμπορία στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά

γεωγραφικών πληροφοριών υψηλής ευκρίνειας.

Η εταιρεία αυτή έχει υπογράψει σύμβαση με Αμερικανική εταιρεία, η οποία

εκμεταλλεύεται δορυφόρους νέας γενιάς ιδιοκτησίας της.

Η εταιρεία που έχει έδρα την Αθήνα έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά

δικαιώματα συλλογής, επεξεργασίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των

δορυφορικών γεωγραφικών πληροφοριών της Αμερικανικής εταιρείας για 50

περίπου χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η επιλογή της Αθήνας, για την κατασκευή ενός επίγειου σταθμού για τους

Αμερικανικούς δορυφόρους, ο οποίος θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τις

εικόνες δημιουργώντας τράπεζα πληροφοριών, έγινε λόγω της στρατηγικής

γεωγραφικής της θέσης.

Δώδεκα παρόμοιοι επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί  εχουν  εγκατασταθεί και 

καλύπτουν ολόκληρο τον κόσμο.

Για την υλοποίηση αυτής της επιχειρηματικής δράσης απαιτείται:

α) Η εγκατάσταση και η λειτουργία του δορυφορικού σταθμού εδάφους που θα συλλέγει τις γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με τη γήινη επιφάνεια.

β) Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου Η/Υ που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα και τις πληροφορίες, που θα αποτελεί ουσιαστικά

Τράπεζα Γεωγραφικών Πληροφοριών, και

γ) Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.

Η επένδυση όσον αφορά στη ζώνη ευθύνης της εταιρείας με έδρα την Αθήνα

φθάνει τα 750 εκατομμύρια δολάρια, η επιτυχία δε του συγκεκριμένου

προγράμματος θεωρείται δεδομένη.

Τομείς στους οποίους υπάρχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής των δορυφορικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων είναι ενδεικτικά:

– Το κτηματολόγιο

– Διαχείριση του περιβάλλοντος

– Γεωργία, Δάση (πυρκαγιές, αναδασωτέες εκτάσεις)

– Πολιτικός σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών

– Τουρισμός

-Δίκτυα Μεταφορών

– Φυσικές καταστροφές και αποτίμηση ζημιών

– Τηλεπικοινωνίες κλπ

Η δημιουργία ενός ανεκτίμητης αξίας αρχείου εικόνων της επιφάνειας της γης με γεωγραφικές πληροφορίες είναι κάτι το πολύ χρήσιμο για τις Κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες.

Το ΜΕΛΛΟΝ λοιπόν το φέρνουν πιο κοντά μας τα δορυφορικά

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, που πρωταγωνιστούν στην

επανάσταση των νέων τεχνολογιών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content