Πιστοποίηση Υπηρεσιών στο ΠαΓΝΗ

Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκ νέου πιστοποίηση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων που στεγάζονται στο ισόγειο και στο υπόγειο (ΤΕΙ) και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), από εξωτερικούς επιθεωρητές της TUV Ελλάς, με το νέο πρότυπο ISO:9001:2015. Ταυτόχρονα, πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά, με το ίδιο πρότυπο και η Μονάδα Κεντρικής Αποστείρωσης του Πα.Γ.Ν.Η..
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλο το προσωπικό των τμημάτων και τους αντίστοιχους υπευθύνους ποιότητας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι με την σκληρή και καθημερινή εργασία τους καταφέρνουν να διατηρούν υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης ευχαριστούμε όλες τις υπηρεσίες που συνεργάζονται καθημερινά με τα εν λόγω τμήματα και συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της εκ νέου πιστοποίησης.
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς μας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ