Τί θέλουμε φέτος από τον Τουρισμό

Φέτος, μας συμβαίνει το εξής πρωτόγνωρο (λογικό και απολύτως δικαιολογημένο):

Θέλουμε Τουρισμό, δεν θέλουμε όμως τουρίστες…

Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δυο, ούτε ο Χάρης Θεοχάρης ξέρει, ούτε και κανένας άλλος!

(Πιθανότερο πάντως φαίνεται, πως δεν θάχουμε ούτε το ένα, ούτε το άλλο).

Κ.Τ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ