Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ για την 24η Ιουλίου

Όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, σχολιάζει με ανάρτησή του στο facebook τη σημερινή επέτειο αποκατάσταση ς της Δημοκρατίας. Και σημειώνει:

“Η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η επιστροφή στην ομαλότητα και στην κανονικότητα αλλά και η διαφύλαξη τους, απαιτούν πάντα ομοψυχία, σωφροσύνη και υπευθυνότητα. Αρετές που διαθέτει ο Λαός μας και που αναδεικνύονται μέσα από την χιλιόχρονη ιστορία του Έθνους μας.
Κάθε ιστορικό γεγονός όμως φέρει ανεξίτηλα την σφραγίδα του ηγέτη, του ταγού, που θα αναδείξει τις αρετές αυτού του περήφανου Λαού. Και ως τέτοιο γεγονός η Μεταπολίτευση έχει ονοματεπώνυμο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
24/7/1974
“Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρίσιμους και δι’ αυτήν και δι’ ολόκληρον τον Ελληνισμόν. Με στηρίζει όμως η πεποίθησις ότι και αι μεγαλύτεροι δυσχέρειαι ημπορούν να αντιμετωπισθούν με την επιστράτευσιν όλων των δυνάμεων και των αρετών του Έθνους….”

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ