Ιατρική & Διάστημα: Ταξιδεύοντας πέρα από τα σύνορα

Ένα ταξίδι του παρόντος που αφορά στο μέλλον μας…
Σε μία εποχή που η επιστήμη του Διαστήματος αναπτύσσεται με ταχύτητα, αυξάνεται η αλληλεπικάλυψή της με την ιατρική και τις επιστήμες υγείας. Ερευνητές, αλλά και κλινικοί γιατροί καλούνται να αναγνωρίσουν, να προλάβουν, ακόμα όμως και να αντιμετωπίσουν τους δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να ενέχει η εξερεύνηση του διαστήματος. Παράλληλα, οι ακραίες φυσικές συνθήκες που επικρατούν στο διάστημα λειτουργούν ως προσομοιωτής για μία σειρά πειραμάτων και ερευνητικών πρωτοκόλλων.
Η αεροδιαστημική ιατρική καθίσταται αντικείμενο έρευνας των ανά τον κόσμο Οργανισμών Διαστήματος καθώς και λίγων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Είναι αποδέκτης πλούσιας χρηματοδότησης και πληθώρας ερευνητικών προτάσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τη γνώση της Ιατρικής με βασικές έννοιες αστροφυσικής, ενώ ταυτοχρόνως διεγείρει τη φαντασία αλλά και τον προβληματισμό του ευρύτερου κοινού..
Κατά τα τελευταία χρόνια Έλληνες ερευνητές και ερευνητικά κέντρα δραστηριοποιούνται στο χώρο της αεροδιαστημικής ιατρικής και της βιοιατρικής έρευνας στο Διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μουσείο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, εκδήλωση με θέμα «Ιατρική & Διάστημα». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης δομείται στο τρίπτυχο «παρελθόν – παρόν – μέλλον» και σκοπός είναι να αναδειχθούν οι πεποιθήσεις για την επίδραση του Διαστήματος στην ανθρώπινη υγεία στο παρελθόν, η σύγχρονη έρευνα, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές στο χώρο μέσα από τις εισηγήσεις κορυφαίων επιστημόνων που εντάσσουν στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα την παραπάνω θεματική.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29/5/2019 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών (Πτέρυγα 7Α) της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ (ώρα έναρξης 17.00) και απευθύνεται τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ