Τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα για το 2020

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2020. Στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να γίνει:

 • Απολογισμός του κυβερνητικού έργου του έτους που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.
 • Προγραμματισμός ενός γενναίου πλέγματος μεταρρυθμίσεων για την επόμενη χρονιά.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

 • Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων νομοθετικών πρωτοβουλιών για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.
 • Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα ΑΕΙ.
 • Παρουσίαση από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού νομοσχεδίου για τη μετατροπή ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και γ) Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.
 • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας σχετικά με την αποτίμηση του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης και την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης.
 • Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας και τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, σχετικά με την έγκριση του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής 2021.
 • Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης για την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τη θέση αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Εισήγηση από τον υπουργό Υγείας σχετικά με τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής συντονισμού και διαχείρισης εμβολιασμού για τον κορονοϊό.
 • Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών για την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς διορισμούς και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ