Σε διεθνές συνέδριο για το γαστρονομικό τουρισμό οι Τεχνικές Σχολές του ΕΒΕΗ

Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου μαζί με Κριτικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο γαστρονομικό τουρισμό συμμετείχαν στο τελευταίο διεθνείς συνέδριο με τίτλο “Sustainable FOOD TOURISM” του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDFEST – Culinary heritage experiences https://katartisi.gr/programmata-eu/371-medfest-gastronomiki-klironomia που πραγματοποιήθηκε στην Ταβιρα της Πορτογαλίας στης 05.09.19.
Στο συνέδριο συμμετείχαν οι χώρες- εταίροι και επιχειρηματίες από άλλες 7 Ευρωπαϊκές χώρες ( Σλοβενία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο , Πορτογαλία( ο οικοδεσπότης) ).
Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού προγράμματος που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, τους τρόπους να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος γαστρονομικός τουρισμός όλο τον χρόνο και η διαφύλαξη της γαστρονομικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Επειδή οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στα κράτη του Μεσογειακού Χώρου είναι διάσπαρτες και ασύνδετες, το πρόγραμμα MEDFEST χρησιμοποίησε μια μοναδική προσέγγιση με σκοπό την ενσωμάτωση διατροφικής κληρονομιάς των χωρών της Μεσογείου σε μία αειφόρο τουριστική προσφορά. Η μεθοδολογία του MEDFEST βασίζεται σε ένα συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων, όπου τρεις κύριες ομάδες εμπλεκόμενων (παραγωγοί, τουριστικοί οργανισμοί, οι ασκούντες πολιτική) ασχολήθηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη για τις δράσεις του MEDFEST από την αρχή έως το τέλος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ