Οδηγίες της ΑΑΔΕ για φορολογικούς ελέγχους

Για τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ μπορεί να απαιτηθούν μόνο 27 λεπτά, αλλά για να ολοκληρωθεί ένας φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη και 9 μήνες, αν διαπιστωθεί ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής κι αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής του ελεγχόμενου στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Για να επιβληθεί μια κατάσχεση σε μισθό, σύνταξη ή τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη του Δημοσίου απαιτείται χρόνος 11 έως 20 ημερών, αλλά για να πραγματοποιηθεί ένας πλειστηριασμός σε περιουσιακά στοιχεία ενός μεγαλοοφειλέτη του Δημοσίου μπορεί να χρειαστούν από 5 έως και 7 μήνες. Για να εγγραφεί μια υποθήκη σε ακίνητο οφειλέτη του Δημοσίου, ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών του, απαιτούνται από 25 έως και 50 μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογικές διαδικασίες χρειάζονται συγκεκριμένα και προσεγμένα «βήματα» από τους αρμόδιους εφοριακούς υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους, προκειμένου να διεκπεραιωθούν ορθά.

Αναλυτική περιγραφή των βασικών φορολογικών διαδικασιών περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο 315 σελίδων που εξέδωσε η ΑΑΔΕ και απέστειλε σε μορφή αρχείου pdf σε όλες τις αρμόδιες φοροελεγκτικές και φοροεισπρακτικές υπηρεσίες. Στόχος της έκδοσης του εγχειριδίου είναι η καταγραφή και η επικαιροποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους υπαλλήλους αυτών ή των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Ναυτεμπορική

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ