Μειωμένος ΦΠΑ για ακόμη 6 μήνες – Ποια προϊόντα και υπηρεσίες αφορά
Παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου ΦΠΑ 13% έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέτρο θα έληγε στις 30 Ιουνίου 2022. Στη μείωση του ΦΠΑ προστίθενται οι υπηρεσίες της εστίασης όπου μέχρι πρότινος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ήταν στο 24%. Αναλυτικά, η παράταση του μέτρου αφορά μεταξύ άλλων σε:

  • μη αλκοολούχα ποτά (καφές και άλλα ροφήματα έτοιμα προς κατανάλωση, αναψυκτικά),
  • αεριούχα νερά,
  • εισιτήρια κινηματογράφων,
  • μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους,
  • εισιτήρια αθλητικών αγώνων,
  • εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους,
  • υπηρεσίες εστίασης,
  • υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια
  • και υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού

Tι αναφέρει ολόκληρο το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Όπως αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με το άρθρο 35 παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρμογή: μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, για τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201, της παρ. 51 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για τα εισιτήρια κινηματογράφων, τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, για τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων, για τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους, για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. Η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχιση των συνθηκών δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης.

Οι προτεινόμενες διατάξεις

“Άρθρο 35 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’104), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου ή υπερμειωμένου, κατά περίπτωση, συντελεστή Φ.Π.Α. στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους καθώς και στην εστίαση και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 31.12.2022.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 31.12.2022.».

3. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού και διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 31.12.2022.
10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 31.12.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»”.

enikonomia.grΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ