Δάνεια 7 δισ. σε επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους

Το βαρύ πυροβολικό του Ταμείου Εγγυοδοσίας κάνει πρεμιέρα και η πεποίθηση στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι τα 7 δις ευρώ, που θα πέσουν στην αγορά, μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Το «κλειδί» είναι η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80%, γεγονός που διασφαλίζει χαμηλά επιτόκια. Ενδεικτικό, δε, της πρόθεσης να συμπιεστεί στο ελάχιστο το κόστος, είναι ότι το «πακέτο» του Ταμείου Εγγυοδοσίας ενισχύθηκε με 250 εκ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν και οι προμήθειες. Σε αντίθεση, δε, τα κρατικά δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν προβλέπεται ρήτρα απασχόλησης (διατήρηση ίδιου αριθμού εργαζομένων).

Το νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο», που θα είναι διαθέσιμο ως το τέλος του έτους αφορά νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλών, μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων) που θα έχουν διάρκεια ως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Tο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή
Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019, με δυνατότητα υπερβάσεων κατ’ εξαίρεση
Η έκθεση των τραπεζών σε αυτά τα δάνεια υπολογίζεται στο 50%, ωστόσο έχουν δεσμευθεί έναντι του οικονομικού επιτελείου ότι θα αναζητούνται όσο το δυνατόν λιγότερες εξασφαλίσεις, ενώ υπολογίζουν ότι σε μόλις 10% των περιπτώσεων θα απαιτηθεί προσημείωση. Στοίχημα είναι, επίσης, η ταχύτητα της διαδικασίας έγκρισης, με τις τράπεζες να δεσμεύονται για ελάχιστη γραφειοκρατία και εγκρίσεις εντός 3-5 ημερών.

Οι κανόνες των νέων δανείων

Το ύψος των χορηγήσεων διαμορφώνεται κατά κανόνα με βάση τα παραπάνω όρια, ωστόσο μπορεί να γίνει υπέρβαση για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης:

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες.
Για μεγάλες επιχειρήσεις από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 12 μήνες.
Για αύξηση του ανώτατου ποσού του δανείου της, η επιχείρηση υποβάλλει δήλωση για την κατάλληλη αιτιολόγηση των αναγκών ρευστότητας.

Επιδοτούμενη προμήθεια εγγύησης

Υπάρχει δυνατότητα επιδότησης της προμήθειας εγγύησης μέχρι 800.000 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης:

800.000€ – για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός αυτών του πρωτογενούς τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
120.000€ – για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
100.000€ – για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις επιχειρήσεις

Κλαδικές εξαιρέσεις δεν υπάρχουν, έτσι επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις αρκεί να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στα δάνεια και τις λοιπές πιστωτικές υποχρεώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων και ρυθμισμένων οφειλών τους) στις 31/12/2019 κατά τον χρόνο εξέτασης του αιτήματος χρηματοδότησης και κατάρτισης της σύμβασης δανείου.
Δεν θεωρούνται προβληματικές στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. C (2014) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Θεωρούνται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της τράπεζας.
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους με βάση το άρθρο 40 του Ν.4488/17 (πρόστιμα και παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)
Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσής τους με βάση απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ.
Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ.
Δεν αποκλείονται όσες επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, όπως επίσης όσες έχουν σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης για επιχειρήσεις, ΕΣΠΑ, κ.λπ. αρκεί πρώτα να γίνει ο σχετικός έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων. Με βάση τον κανόνα de minimis για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν επιτρέπονται κρατικές ενισχύσεις άνω των 200.000 ευρώ σωρευτικά στην τριετία.

 

 

 

Πηγή: iefimerida.gr

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ