Ταχήρ Εφέντη: Ο ταμπάκος
 

 

 

(Το δημοσίευσε η ΔΡΑΣΙΣ στις 16.3.1934)

 

(Επιλογή κειμένων – Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ)

Από το αρχείο της εφημερίδας “Η ΔΡΑΣΙΣ”

 ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ