Το σχέδιο αξιοποίησης του Ενετικού Λιμανιού από το Δήμο Ηρακλείου

Σε εκκρεμότητα τέσσερα κτίρια και η εκπροσώπηση στη Διοίκηση του ΟΛΗ που διεκδικεί

Στο στάδιο της προετοιμασίας του φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του Ενετικού Λιμανιού βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, μετά τη δέσμευση των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, ότι εξαιρείται από την αξιοποίηση του υπόλοιπου λιμανιού. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μετά την εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Δημοτικής Περιουσίας Μανώλη Βασιλάκη.

Ωστόσο το θέμα σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να θεωρηθεί λήξαν αφού υπάρχουν ακόμα σημαντικά ζητήματα που μνημονεύονται στη σχετική απόφαση και για τα οποία ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει το επόμενο διάστημα.

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία αναφέρει πως το Συμβούλιο εγκρίνει: “ Εγκρίνει τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου και την ένταξη σ’ αυτό του Ενετικού λιμένος Ηρακλείου, καθώς και του καφέ Μαρίνα, του Θεατρικού Σταθμού, του πρώην σταθμού υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ηρακλείου -Λασιθίου και του πρώην Λιμενικού Περιπτέρου. Θα διεκδικήσει επίσης την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ Α. Ε. με τον εκάστοτε Δήμαρχο Ηρακλείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του”.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη neadrasis.gr o Μανόλης Βασιλάκης : “Αυτό που κατέστη βέβαιο από τον Υπουργό κ.Πλακιωτάκη είναι ότι το ενετικό λιμάνι θα εξαιρεθεί από τα σχέδια για το υπόλοιπο λιμάνι. Ωστόσο επιφυλάχθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα που υποβάλλαμε και αφορούν την αυτονόητη για μας συμμετοχή στη διοίκηση του ΟΛΗ αλλά και την παραχώρηση των τεσσάρων κτιρίων καθώς τα συγκεκριμένα κτίρια δε σχετίζονται αμιγώς με Λιμενικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Επίσης έγινε αποδεκτό ότι ο καλύτερος φορέας για τη διαχείριση και αποφασίστηκε η δημιουργία του”.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Επιχειρηματολογώντας σε σχέση με τη δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο ο κ.Βασιλάκης ανέφερε στην εισήγηση του: “Κατά την άποψή μας, ο φορέας αυτός μπορεί και πρέπει να είναι ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Κρίνομε ότι θα είναι ο κατάλληλος φορέας για τη διαχείριση του Ενετικού λιμανιού, διότι μέσω αυτού η ευθύνη της λειτουργίας του περνά στον Δήμο, που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για ένα τόσο σημαντικό για την ιστορία και τη λειτουργία της πόλης μνημείο.

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία έχουν συσταθεί σε πολλές πόλεις, στις οποίες δεν υπάρχουν Οργανισμοί Λιμένος. Μετά από σχετικό ερώτημά μας, το Νομικό Τμήμα του Δήμου απάντησε ότι είναι δυνατή η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την οποία παραθέτει. Η γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος επισυνάπτεται.

Στην Κρήτη έχουν συσταθεί Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στους Δήμους (σε παρένθεση ο αριθμός του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος) Χανίων 192/2006), Ρεθύμνης (186/2001), Γαζίου (183/2001), Μοιρών (180/2001) Χερσονήσου (182/2001), Αγίου Νικολάου , Ιεράπετρας και Σητείας. Τα τρία τελευταία έχουν συσταθεί με την απόφαση με αρ. 3708/2013 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΦΕΚ 910/15-4-2013 τ. Β.΄3

Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία διοικούνται, εφ’ όσον ανήκουν σε έναν μόνο Δήμο, από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία συμμετέχει πάντοτε ο οικείος Λιμενάρχης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και τον Πρόεδρο. Ο κ. Δήμαρχος προτείνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων να εκπροσωπείται με ένα από τα μέλη”.

Τα κτίρια που ζητά ο Δήμος

Τέσσερα είναι τα κτίρια των οποίων τη διαχείριση ζητά μαζί με το Ενετικό Λιμάνι ο Δήμος Ηρακλείου είναι το Μαρίνα, ο Θεατρικός Σταθμός, το κτίριο που άλλοτε στεγαζόταν το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου και το Λιμενικό Περίπτερο.

Στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται:

“Διεκδικούμε επίσης την παραχώρηση του καφέ Μαρίνα και του Θεατρικού

Σταθμού. Το Μαρίνα ευρίσκεται μέσα στον χώρο του Ενετικού λιμανιού, ο Δήμος Ηρακλείου, που το διαχειρίζεται, μέσω των δημοτικών του επιχειρήσεων, επί 35 χρόνια, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμισή του και έχει προσλάβει προσωπικό για τη λειτουργία του.

Ο Θεατρικός Σταθμός είναι το πρώτο δημοτικό θέατρο του Ηρακλείου. Κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930, μαζί με το γειτονικό του κτήριο, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως σταθμός υπεραστικών λεωφορείων, με πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, για να χρησιμεύσει ως αποθήκη σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα. Μετά τις εκτεταμένες επιχωματώσεις, που έγιναν στο πλαίσιο έργων κατά τη δεκαετία του 1960, τα δύο κτήρια δεν ήταν πια παραθαλάσσια και έπαυσαν να χρησιμοποιούνται ως αποθήκες. Η μελέτη για τη διαμόρφωση της ανατολικής αποθήκης ξεκίνησε το 1986 και ακολούθησαν εργασίες συντήρησης και την μετατροπής της σε χώρο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες ενός θεατρικού σταθμού χωρίς εξεζητημένα αρχιτεκτονικά ευρήματα, έτσι ώστε να διασωθεί το εξωτερικό ύφος του κτηρίου. Μετά το πέρας των εργασιών το 1989, έχει φιλοξενήσει αναρίθμητες θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις επαγγελματικών και ερασιτεχνικών συνόλων και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τόσο το Μαρίνα όσο και ο Θεατρικός Σταθμός δεν συμβάλλουν στην εκτέλεση των λιμενικών εργασιών, που είναι η διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, αλλά εδώ και χρόνια αξιοποιούνται από τον Δήμο έχοντας, πλέον, συνδεθεί αναπόσπαστα με την ιστορία της πόλης μας και αποτελούν σημείο αναφοράς της ζωής των κατοίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει τη σύσταση ή μη Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την ένταξη σ’ αυτό του Ενετικού λιμένος Ηρακλείου καθώς και του καφέ Μαρίνα και του Θεατρικού Σταθμού.»

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η παραπάνω εισήγηση. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μανόλης Βασιλάκης, ο οποίος είπε: Από τη συζήτηση προέκυψε ότι στη διεκδίκησή μας πρέπει να προστεθούν και τα κτήρια όπου άλλοτε στεγάζονταν ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ηρακλείου -Λασιθίου και το Λιμενικό Περίπτερο, τα οποία επίσης δεν συμβάλλουν στην εκτέλεση των λιμενικών εργασιών, και έχουν επίσης συνδεθεί αναπόσπαστα με την ιστορία της πόλης μας και αποτελούν σημείο αναφοράς της ζωής των κατοίκων. Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης ότι ο Δήμος μας θα διεκδικήσει την εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΗ Α. Ε. με τον Δήμαρχο ή τον εκπρόσωπό του”.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ