Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης

Tην 15η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης (Δ/νση: Αρχ. Μακαρίου 22 και Σκουλάδων-Ηράκλειο-3ος όροφος) με θέματα:

1.Ενημέρωση –Ανακοινώσεις Προέδρου για τρέχοντα θέματα

2. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών, οδών, πλατειών του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 4071/2012 και ισχύει.

3. Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

4. Ορισμός εκπροσώπων για την επανασυγκρότηση των Επιτροπών καθορισμού  Λατομικών περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης (ένα δημοτικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του ανά Περιφερειακή Ενότητα).

5. Εισήγηση για την απόφαση ανάκλησης λειτουργίας σχολών του Ελληνικού  Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

6. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση-Βελτίωση υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πάνορμο-Ρουμελή-Σιριπιδιανά-Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου» προϋπολογισμού 2.005.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

7. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κρήτης και επισκευή-συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων            εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης 12ο Υποέργο: Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών επαρχιακής οδού 1 της Π.Ε. Χανίων, στο τμήμα Πλάτανος-Σφηνάρι-Κεφάλι», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

                           

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Κρήτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ