Επικοινωνιακό σχέδιο 1,8 εκατ. σε έξι άξονες για το Δήμο Ηρακλείου

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο που εγκρίθηκε για τουρισμό, κοινωνική πολιτική, πολιτική προστασία, ψηφιακή πολιτική, πολιτισμό και βιώσιμη κινητικότητα

Επικοινωνιακό σχέδιο ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιήσει μέσα στο 2021 για έξι βασικούς τομείς του ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα και με την απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.

Όπως τονίζεται στη σχετική εισήγηση το σχέδιο είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα που δημιουργεί παγκοσμίως τη πανδημία του κορωνοϊoύ, γεγονός που φέρνει στο επίκεντρο τους πολίτες, την ενημέρωση και την προστασία τους. Μια ακόμα επισήμανση αφορά στην τουριστική σαιζόν που αρχίζει σε λίγο κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 1.824.942 ευρώ που θα διατεθούν συνολικά. Tο 1.009.406 ευρώ αφορούν σε δράσεις που θα υλοποιηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου ενώ τα 815.546 ευρώ συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Όσον αφορά στις προτεραιότητες και τη στόχευση του σχεδίου στην σχετική απόφαση αναφέρεται:

“Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της τομεακής πολιτικής του Δήμου προχωράμε στην κατάρτιση του Ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδίου για το 2021. To Επικοινωνιακό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου 2021 στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεχούς και αλληλένδετου πλάνου δράσεων Επικοινωνίας του Δήμου στους Τομείς: Α). του Τουρισμού, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Προστασίας, Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Β). στις δράσεις Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, με στόχο ενημέρωση και προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, την ενίσχυση της εικόνας της πόλης και το χτίσιμο μιας ισχυρής τουριστικής ταυτότητας που θα τονίζει τη μοναδικότητα του Ηρακλείου αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη”.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο οι ομιλητές: “ έδωσαν έμφαση στις διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών σχολιάζοντας ότι θα πρέπει ν’ ακολουθηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, όχι απευθείας αναθέσεις, και να υπάρξουν ομαδοποιήσεις σε αντικείμενα που είναι όμοια. Οι θέσεις της αντιπολίτευσης έγιναν αποδεκτές από τους εμπλεκόμενους αντιδημάρχους και πιο συγκεκριμένα ο εισηγητής του θέματος πρότεινε η τουριστική στρατηγική του Δήμου να εμπλουτιστεί με το Συνεδριακό, τον Αθλητικό αλλά και το τουρισμό κρουαζιέρας”.

 

Τα επικοινωνιακά σχέδια σε έξι τομείς

Συνοπτικά για κάθε ένα από τους έξι τομείς που αναλύονται στο σχέδιο αναφέρεται:

*Το  Επικοινωνιακό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων που αντιμετωπίζουν ζητήματα στον τομέα του τουρισμού και

ισχυροποιούν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας που θα τονίζει τη μοναδικότητα του Ηρακλείου, τη συναρπαστική ιστορική του διαδρομή ανά τους αιώνες και τις ελκυστικές επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει στους επισκέπτες του. Στόχος μας είναι η αύξηση των ξενοδοχειακών πελατών του Ηρακλείου ιδίως τους μήνες εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου προσεγγίζοντας πιο συστηματικά τόσο το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό όσο και τουρίστες ειδικών κατηγοριών αλλά και στην αύξηση των ημερήσιων επισκεπτών και στην ενθάρρυνσή τους να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο και χρήμα στην πόλη του Ηρακλείου.

*Το  Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Πολιτική, ο Δήμος Ηρακλείου, όπως βεβαίως και όλη η υφήλιος, ζει υπό τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊoύ SARS–CoV-2. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών, είναι σημαντικό ο Δήμος να ενημερώνει και να υποστηρίζει τους πολίτες για τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα και καθώς πλησιάζει η θερινή τουριστική περίοδος, κρίνεται σκόπιμο να είναι οι δημότες ενήμεροι για πιθανά ειδικά μέτρα ή/και οδηγίες, που μπορεί να κριθούν απαραίτητα, στο πλαίσιο της προσαρμογής στις νέες υγειονομικές συνθήκες.

Επιπροσθέτως, όπως προβλέπεται και από την υπογραφή της ευρωπαϊκής χάρτας για την ισότητα των φύλων, προβλέπονται και δράσεις – εκδηλώσεις που θα αφορούν σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων.

*Στην  Πολιτική Προστασία ο σχεδιασμός του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας εκτός του ότι προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικά αλλά και οργανωτικά μηχανισμού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών (προμήθεια drones, δημιουργία κινητής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών) προβλέπει και δράσεις ενημέρωσης του κοινού τόσο για τις προβλέψεις του Σχεδίου ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ (χώροι καταφυγής και καταυλισμού, λειτουργία υπηρεσιών Δήμου, συνεργεία αποκατάστασης) όσο και των λοιπών νέων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, ΙΟΛΑΟΣ, ΔΑΡΔΑΝΟΣ και ΒΟΡΕΑΣ, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετούς.

Επίσης σε θέματα προφυλάξεων και αυτοπροστασίας, λειτουργούμε με βάση τις οδηγίες τηςΓενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προσαρμοσμένες σε Τοπικό Επίπεδο.

*Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τις δράσεις της, δεν περιορίζεται στην προσπάθεια να διαφυλάξει αυτή τη σπάνια κληρονομιά, αλλά να τη διευρύνει, να προσθέσει στοιχεία καταγράφοντας με τις δραστηριότητες του μια ουσιαστική πολιτιστική παρέμβαση.

Στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι να αντιμετωπιστεί ο Πολιτισμός όχι ως “προϊόν”, αλλά ως πρόταση για το μέλλον και παράλληλα να αξιοποιεί το ιστορικό και πολιτισμικό “απόθεμα” του τόπου, για την ανάταση, την ανάκαμψη και την πρόοδό του. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος υποστηρίζει επίσης πολλές εκθέσεις, σεμινάρια και άλλα πολιτιστικά δρώμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

*Στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστική ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια

πραγματοποιούνται σημαντικές μεταβολές στο κέντρο και την περιφέρεια της πόλης για τις οποίες κρίνεται σημαντική η ενημέρωση των πολιτών, ενώ όλο και περισσότερο ο στρατηγικός σχεδιασμός με βάση τις αρχές της αειφορίας γίνεται μονόδρομος και σε επίπεδο Δήμου.

*Σχετικά με το Επικοινωνιακό Σχέδιο Ενημέρωσης Πολιτών για την Ψηφιακή

Πολιτική, ο Δήμος Ηρακλείου επιδιώκει να ενισχύσει τα βήματα του προς την ψηφιακή μετάβαση. Έχοντας υιοθετήσει το concept της «έξυπνης πόλης» ως μια από τις βασικές του αναπτυξιακές ταυτότητες, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυσή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ