Επερώτηση Κοπάση για τη διαχείριση των φραγμάτων στην Κρήτη
Επερώτηση με θέμα ”Διαχείριση Φραγμάτων στην Κρήτη από τον ΟΑΚαε” κατέθεσε προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Παύλο Μπαριτάκη, για Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Η Κρήτη Μπροστά” Λευτέρης Κοπάσης.

Στην επερώτησή του, ο κ. Κοπάσης αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

στην πρόσφατη Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατά τον χαιρετισμό του προς το ακροατήριο, πρότεινε να ανατεθεί η διαχείριση του συνόλου των φραγμάτων στην Κρήτης στον ΟΑΚαε, παρουσία των Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, εκπροσώπων της πολιτικής της Αυτοδιοίκησης των συμμετεχόντων και άλλων.

Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην προώθηση για χρηματοδότηση νέων φραγμάτων στην Κρήτη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως αναφέρθηκε, όσο και την ολοκλήρωση φραγμάτων από την Περιφέρεια, σε συνδυασμό με τις επαυξημένες υποχρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας των συγκεκριμένων υποδομών σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, όπως τέλος και τις ευκαιρίες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις συγκεκριμένες υποδομές που μόνο ένας δημόσιος φορέας με εξειδίκευση μπορεί να επιτελέσει

κ. Περιφερειάρχη καλείστε να απαντήσετε:

εάν θεωρείτε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις να προβλεφθεί ως φορέας συντήρησης λειτουργίας και περαιτέρω αξιοποίησης ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στα έργα των φραγμάτων που προωθούν για χρηματοδότηση και υλοποίηση στο Νησί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επίσης τα έργα  φραγμάτων που υλοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας μετά την ολοκλήρωσή τους, τέλος να ανατεθεί η επιστημονική παρακολούθηση των φραγμάτων που διαχειρίζονται άλλοι φορείς στο Νησί, όπως ΤΟΕΒ,  ώστε να εκκινήσει η σχετική διερεύνησης ενδεχόμενα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης”.  ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ