Διαπραγματεύσεις με την ΤotalEnergies για τους υδρογονάνθρακες της Κρήτης
Σε διαπραγματεύσεις με την TotalEnergies βρίσκεται η Ελληνικά Πετρέλαια για τη διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την αποχώρηση της γαλλικής εταιρείας από τις έρευνες πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις δύο θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Σε ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρεται:

“Η ΕΛΠΕ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει πως δυνάμει των από 27 Ιουνίου 2019 Συμβάσεων Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Total E&P Greece B.V., ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V. και της ΕΛΠΕ για την παραχώρηση

– του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή “Δυτικά Κρήτης”, Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4631/2019),

– του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή “Νοτιοδυτικά Κρήτης”, Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4628/2019),

η εταιρεία απέκτησε ποσοστό 20% επί εκάστης εκ των ανωτέρω συμβάσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “Εντολοδόχος (διαχειριστής) και στις δύο περιοχές ορίστηκε η “Total E&P Greece B.V.” η οποία διατηρεί ποσοστό 40% σε κάθε μία από αυτές”.

Τα ποσοστά της Εταιρείας σε καθεμιά από τις παραπάνω συμβάσεις μεταβιβάστηκαν στις θυγατρικές της “ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” και “ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” αντιστοίχως, με σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μετά την πρόσφατη ενημέρωση της απόφασης της ΤotalEnergies να αποσυρθεί από τις ανωτέρω περιοχές, η Total E&P Greece B.V. και οι ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση.

Όπως σημειώνει η ΕΛΠΕ, “οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει, θα ακολουθήσει δε προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την ολοκλήρωσή τους. Σημειωτέον επίσης ότι η οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή, στο βαθμό που θα λάβει χώρα, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου”.ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ