98 μόνιμες θέσεις στην Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης
Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας για την πλήρωση 1.468 θέσεων εργασίας ανά την επικράτεια.

Στην Κρήτη η προκήρυξη αφορά σε 98 μόνιμες θέσεις εργασίας σε δήμους και Περιφέρεια, των οποίων οι ειδικότητες έχουν κατανεμηθεί στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Σε ό,τι αφορά στους Δήμους του Ηρακλείου η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου

Αρχιτεκτόνων, Δήμος Μαλεβιζίου Ηρακλείου

Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Δήμος Ηρακλείου

Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Δήμος Φαιστού Ηρακλείου

Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου

Γεωλόγων, Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου

Γεωπονων, Δήμος Ηρακλείου

Γεωτεχνικών-Γεωπόνων, Περιφέρεια Κρήτης Ηρακλείου

Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, Περιφέρεια Κρήτης Ηρακλείου

Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, Περιφέρειας Κρήτης Ηρακλείου

Διοικητικού, Δήμος Βιάννου Ηρακλείου

Διοικητικού-Οικονομικού, Δήμος Ηρακλείου

Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου

Μηχανολόγων-Μηχανικών, Δήμος Βιάννου Ηρακλείου

Μηχανολόγων-Μηχανικών, Δήμος Ηρακλείου

Μηχανολόγων-Μηχανικών, Δήμος Μαλεβιζίου Ηρακλείου

Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Ηρακλείου

Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου

Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δήμος Μαλεβιζίου

Οικονομικού-Λογιστικού, Δήμος Βιάννου Ηρακλείου

Οικονομικού-Λογιστικού, Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου

Οικονομικού-Λογιστικού, Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου

Οικονομολόγων, Δήμος Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου

Πληροφορικής, Δήμος Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου

Πληροφορικής, Δήμος Γόρτυνας Ηρακλείου

Διοικητικού-Λογιστικού, Δήμος Μαλεβιζίου Ηρακλείου

Τεχνολόγων-Μηχανικών-Δομικών Έργων, Δήμος Φαιστού

Εργοδηγών-Έργων Υποδομής, Δήμος Φαιστού

Τεχνολόγων-Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Βιάννου

Πληροφορικής, Δήμος Φαιστού Ηρακλείου

 

 

Εφημερίδα ΠατρίςΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ