2,5 εκατ. ευρώ για τους δρόμους του Δήμου Μινώα Πεδιάδος

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών στην περιοχή από τους σεισμούς

Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτ. Αυγενάκης, με απόφαση του αναπλ. υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα που υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, εντάσσεται το έργο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου

Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Κύριος του Έργου

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Ποσό χρηματοδότησης

2.511.300,00 €

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών βελτίωσης τμημάτων αγροτικών δρόμων, σε διάφορες τοπικές κοινότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες εργασίες θα υλοποιηθούν στις Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου

και περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες για βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, καθώς και την μόρφωση τάφρων, διάστρωση κατάλληλων υλικών κατηγορίας Ε4 και κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας (ΠΤΠ Ο155) για την αποκατάσταση των ανωμαλιών του υφιστάμενου οδοστρώματος,εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων απορροής υδάτων και τέλος εργασίες τσιμεντόστρωσης (με διάστρωση πλέγματος) και ασφαλτόστρωσης (ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m), ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οδού. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν συνολικά σε μήκος περίπου 76 χλμ. αγροτικής οδοποιίας.

 

Επιπλέον ορίζεται ότι:
 Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται άμεσα από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content