Υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου  στη Βιάννο

 

Στις 10 Ιανουαρίου 2019 αρχίζει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου για τις ιδιοκτησίες του Δήμου Βιάννου.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δηλώσεις υποβάλλονται:

  Στην Μονάδα  Εξυπηρέτησης (Μ.Ε) Βιάννου, Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Βιάννου, πλατεία «Πλακάδω» Τ.Κ 70004.

Επίσης  δηλώσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, Δ/νση Ευαρέστου 5, Ηράκλειο Τ.Κ. 71410 Ε.0. Ηρακλείου Μοιρών αμέσως μετά τον κόμβο Β.Ο.Α.Κ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης (Μ.Ε.) Βιάννου θα λειτουργεί κατά την περίοδο υποβολής δηλώσεων από 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το απόγευμα.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης (Γ.Κ.)  Ηρακλείου θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 4.00 το απόγευμα. Την Τετάρτη Θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 8.00 το βράδυ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία υποβολής για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 10/4/2019 ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 10/7/2019.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική για όλους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

 • Συμπληρωμένο το έντυπο της Δήλωσης
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.)
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο ή νεώτερο από αυτό ή άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου (για οδηγίες απευθυνθείτε στο Γ Κ) 
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατήριο
 • Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ / ΔΕΥΑΛ, κλπ.).

ΠΑΓΙO ΤΕΛΟΣ

Για τα αστικά ακίνητα οφείλεται ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 35,00 Ευρώ, ανά ακίνητο (π.χ.) οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα) και 20.00 Ευρώ για βοηθητικό χώρο (π.χ. αποθήκη ή γκαράζ με χιλιοστά).

Για τα αγροτικά ακίνητα (εκτός σχεδίου εκτός ορίων οικισμού) εντός του ίδιου ΟΤΑ οφείλεται ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ μόνο για τα δύο (2) πρώτα αγροτεμάχια, δηλ. 2 Χ 35,00 Ευρώ  74,00 Ευρώ το πολύ (από τα φυσικά πρόσωπα).

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από αντιπρόσωπο με προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει τη Δήλωση απαιτείται ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ του γνήσιου της υπογραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
 • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟ/ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ.

 • Τίτλος ιδιοκτησίας κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από ΚΕΠ ή ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ)
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (από ΚΕΠ ή ΔΗΜΟ)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ /ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) 
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας (από ΚΕΠ ή ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ/ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ

 • Μονάδα Εξυπηρέτησης (Μ.Ε.), Βιάννου Διεύθυνση  : Πρώην Δημαρχείο Βιάννου,  «Πλακάδω» Τ.Κ. 70004
 • Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου (Γ.Κ.), Διεύθυνση: Ευαρέστου 5, Ηράκλειο Τ.Κ. 71410 Ηρακλείου Μοιρών αμέσως μετά τον κόμβο Β.Ο.Α.Κ. 
 • www.ktimatologio.gr
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Τηλέφωνο 1015 (αστική χρέωση)
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ