Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο ο Μ. Φραγκάκης

Συναντήσεις στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη για την προώθηση θεμάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, είχε την Τετάρτη 13/11/2019 ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Φραγκάκης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρή.

Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Υφυπουργό Εσωτερικών ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας έθεσε στον κ. Λιβάνιο μια σειρά από οικονομικά, επιχειρησιακά και λειτουργικά ζητήματα του Δήμου, με κυρίαρχο την ανάγκη προώθησης θεσμικής λύσης για την υπαγωγή των οφειλών – που «κληρονόμησε» η νέα διοίκηση του Δήμου – σε ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης για την αποπληρωμή αυτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ζήτημα για το οποίο ο Υφυπουργός ανέφερε πως θα το εξετάσει με θετική προδιάθεση. 

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη στελέχωσης του Δήμου με επιστημονικό προσωπικό, ιδιαίτερα όσον αφορά το κομμάτι των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών αλλά και των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Όπως μάλιστα επισημάνθηκε, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο ζητάει την έγκριση πρόσληψης 5 ατόμων για ενίσχυση της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας, ζήτημα για το οποίο ο Υφυπουργός ανέφερε πως σχετική προκήρυξη θα «τρέξει» το επόμενο διάστημα.

 

Τέλος, ο κ. Φραγκάκης έθεσε στον Υφυπουργό και στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΣ και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ, ζητώντας – μεταξύ άλλων – τη συνέχιση/παράταση του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” στους Δήμους – και ειδικά των προσκλήσεων που ολοκληρώνονται στις 31/12/2019 – την επαναθεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παροχής σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου στη διαδικασία μετατάξεων προσωπικού ΟΤΑ μέσω του Ε.Σ.Κ. – ζήτημα για το οποίο η πολιτική ηγεσία επισήμανε πως βρίσκεται στο σχεδιασμό του Υπουργείου – καθώς και τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την ανάθεση και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την τακτοποίηση/νομιμοποίηση όλων των δημοτικών κτιρίων και κυρίως των σχολικών μονάδων και των αθλητικών-κοινωνικών υποδομών των Δήμων. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ