Συνεργασία Περιφέρειας & Πανεπιστημίου Κρήτης στο “MOVING”

Τη σημασία της καινοτομίας στην αλυσίδα αξίας των ορεινών περιοχών της Κρήτης επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης και Αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου EUROMONTANA για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις ορεινές περιοχές στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MOVINGHorizon 2020.

 Το MOVING αφορά την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης. Στόχος του είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών στην Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

 Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων  πάνω στην επιλογή αλυσίδων αξίας οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και στη διασυνδεσιμότητα τους έχοντας ως στοιχείο την καινοτομία.  Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν αλυσίδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ώστε να προταθούν στον επικεφαλής εταίρο για αξιολόγηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα συναντήσεις και με άλλους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ